Ημέρα: 11 Οκτωβρίου 2012

Ο Πυρσός στην έκθεση φωτογραφίας “Γρεβενά 1895- 1975 – Ογδόντα χρόνια φωτογραφίας” – (PC s)

Την έκθεση φωτογραφίας του Βαγγέλη Νικόπουλου που πραγματοποιείται στο Κέντρο πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών με τίτλο: «Γρεβενά 1895- 1975 -