Οι αλλαγές για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

http://a.media.newsbomb.gr/items/cache/e7a184e7d5506413926fb67af98b2714_XL.jpgΔραστικές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, αλλά και των μισθωτών και συνταξιούχων, θα περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη Δεκεμβρίου.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ομόρρυθμες επιχειρήσεις θα φορολογούνται από το νέο έτος με συντελεστή 35% για τα εισοδήματά τους. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για τους ανωτέρω, εκτός από όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη της φορολογικής κλίμακας.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα φορολογηθούν με νέα κλίμακα για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2013. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς παιδιά και με εισοδήματα μέχρι το όριο των 40.000 ευρώ θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, ενώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά λαμβάνουν εισοδήματα πάνω από το όριο αυτό, θα προκύψουν μειώσεις φόρων οι οποίες θα είναι μεγαλύτερες όσο υψηλότερο είναι το συνολικό φορολογητέο εισόδημα. Αντίθετα, προκύπτουν επιβαρύνσεις για τις οικογένειες με παιδιά, δεδομένου ότι καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα τελευταία σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, οι αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ από το 2013 προβλέπουν:

1. Τα φορολογικά κλιμάκια μειώνονται σε πέντε από οκτώ που είναι σήμερα, ενώ ο ανώτατος συντελεστής μειώνεται στο 35% από 45%.

2. Το αφορολόγητο όριο διατηρείται στις 5.000 ευρώ και δημιουργούνται τέσσερα νέα κλιμάκια:

– από 5.000,01 ώς 12.000 ευρώ με συντελεστή 10%

– από 12.000,01 ώς 16.000 ευρώ με συντελεστή 18%

– από 16.000,01 ώς 26.000 ευρώ με συντελεστή 25%

– και πάνω από 26.001 με συντελεστή 35%.

Στο σενάριο αυτό που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο δεν προκύπτουν επιβαρύνσεις για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους μέχρι τις 40.000 ευρώ. Αντίθετα, τα εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ θα έχουν ελαφρύνσεις σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα, και αυτό διότι:

– Για το τμήμα του εισοδήματος από τις 40.000 έως τις 60.000 ευρώ μειώνεται ο συντελεστής φόρου από το 38% στο 35%.

– Για το τμήμα του εισοδήματος από τις 60.000 έως τις 100.000 ευρώ μειώνεται ο συντελεστής φόρου από το 40% στο 35%.

– Για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 100.000 ευρώ μειώνεται ο συντελεστής από το 45% στο 35%!

3. Για τις οικογένειες με ένα παιδί και με ετήσια εισοδήματα μέχρι 40.000 ευρώ προκύπτει αύξηση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης κατά 200 ευρώ, λόγω της κατάργησης του πρόσθετου αφορολόγητου ορίου των 2.000 ευρώ (που ισχύει μέχρι σήμερα για το ένα παιδί).

4. Για τις οικογένειες με δύο παιδιά και με ετήσια εισοδήματα μέχρι 40.000 ευρώ προκύπτει αύξηση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης κατά 400 ευρώ λόγω της κατάργησης του πρόσθετου αφορολογήτου ορίου (4.000 ευρώ για τα δύο παιδιά). Για εισοδήματα από 40.000 έως 50.000 η πρόσθετη επιβάρυνση κυμαίνεται από 100 έως 400 ευρώ ετησίως.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2013 με συντελεστή 35%. Για τους ανωτέρω καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Ταυτόχρονα εξετάζεται να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν όλα τα προνόμια που έχουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Δηλαδή θα εκπίπτουν οι επισφάλειες, ενώ θα μπορούν να πραγματοποιούν αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Μπλοκάκια

Από τις αλλαγές αυτές θα εξαιρεθούν όσοι φορολογούμενοι εργάζονται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με καθεστώτα συμβάσεων εργασίας και αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών («μπλοκάκι»). Οι ανωτέρω θα συνεχίσουν να φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, ωστόσο θα πρέπει να έχουν συμβάσεις με τους εργοδότες τους.

Από τις αλλαγές που σχεδιάζονται, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και ομόρρυθμες εταιρείες θα επιβαρυνθούν σημαντικά και θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερους φόρους στο ελληνικό Δημόσιο. Σημειώνεται ότι 350.000 ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2011 (μόνο από τα ελευθέρια επαγγέλματα) εισόδημα ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Συνολικά το δηλωθέν εισόδημά τους ανέρχεται στα 6,9 δισ. ευρώ (περιλαμβάνονται και εισοδήματα από ακίνητα, μετοχές, συμμετοχές σε εταιρείες, μισθωτές υπηρεσίες), ενώ ο φόρος που θα πληρώσουν θα φτάσει το 1,2 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:

1. Ελεύθερος επαγγελματίας με εισοδήματα 20.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο ύψους 2.420 ευρώ. Με τις αλλαγές που σχεδιάζονται, ο φόρος θα φθάσει τις 7.000 ευρώ. Αλλος επαγγελματίας με εισοδήματα 40.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο 8.820 ευρώ. Με τον νέο τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων, ο φόρος θα εκτιναχθεί στις 14.000 ευρώ.

2. Ομόρρυθμη εταιρεία με δύο εταίρους (από 50% έκαστος), με καθαρά κέρδη ύψους 30.000 ευρώ, πληρώνει σήμερα στην εφορία φόρο ύψους 3.500 ευρώ. Με τις αλλαγές που προωθούνται ο φόρος θα φθάσει 10.500 ευρώ.

Ενιαίο μισθολόγιο

Τις επιπλέον μειώσεις που ήταν προγραμματισμένο να υποστούν, αποφεύγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι προς το παρόν και σίγουρα έως ότου μπορέσει το κράτος να παράσχει τα Κίνητρα Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Κίνητρα Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ). Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον νόμο για το νέο ενιαίο μισθολόγιο, όσοι υπάλληλοι είχαν μείωση στις αποδοχές τους που ξεπερνούσε το 25%, το ποσοστό πάνω από το όριο αυτό θα κοβόταν σε τρεις ισόποσες δόσεις. Το 1/3 του υπερβάλλοντος ποσοστού θα κοβόταν την 1η Νοεμβρίου 2012, το υπόλοιπο 1/3 την 1η Νοεμβρίου 2013 και το τελευταίο μέρος του την 1η Νοεμβρίου 2014. Δηλαδή, εάν η συνολική μείωση των αποδοχών ήταν 43%, το 25% έχει ήδη κοπεί, ένα 6% θα κοβόταν από 1η Νοεμβρίου 2012, ένα άλλο 6% από 1η Νοεμβρίου 2013 και το υπόλοιπο 6% την 1η Νοεμβρίου 2014.

Με χθεσινή, όμως, διάταξη που περιλήφθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών, προβλέπεται ότι αναστέλλεται η επιπλέον του 25% μείωση, μέχρι το Δημόσιο να είναι σε θέση να δώσει στους υπαλλήλους τα ΚΕΣ και ΚΕΔΣ. Για να δοθούν αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να έχουν προσδιοριστεί σαφείς στόχοι και να υπάρξουν εκθέσεις αξιολόγησης που θα δείχνουν ποιοι έχουν πιάσει τους στόχους και τα δικαιούνται. Η διαδικασία αυτή έχει καθυστερήσει και για τον λόγο αυτόν δεν θα γίνουν προς το παρόν οι επιπλέον περικοπές στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων.

Του Προκοπη Χατζηνικολάου στην Καθημερινή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.