Ημέρα: 4 Οκτ 2012

Παρέμβαση της Πολιτείας για έλεγχο ψευδών πιστοποιητικών δυσλεξίας

Την παρέμβαση της Πολιτείας για επανέλεγχο και επανεξέταση, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο πραγματικός αριθμός πλαστών πιστοποιητικών δυσλεξίας που έχουν χορηγηθεί