Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Απάντηση της Χριστιανικής Αδελφότητας «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ» σε δημοσιεύματα σχετικά με τις κατασκηνώσεις του Ζιάκα Γρεβενών…

21 Ιουλίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Τo περιστατικό των δύο παιδιών με τα  κρούσματα τῆς ἰογενοῦς μηνιγγίτιδας, στις κατασκηνώσεις του Ζιάκα Γρεβενών,  (θέμα που το Star-Fm.gr ανέδειξε πρώτο σε όλη την Ελλάδα), στάθηκε αφορμή να απαντήσει η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ», σε όσα δημοσιεύθηκαν, σχολιάσθηκαν στα ΜΜΕ και αναρτήθηκαν στό διαδίκτυο.

Η ανακοίνωσή  έχει ως εξής:

Ἡ Ἀδελφότητά μας θέλοντας νά καλύψει τίς ἀνάγκες τοῦ νεανικοῦ της τομέα φιλοξενήθηκε κατά καιρούς σέ διάφορους κατασκηνωτικούς χώρους: Πρώτη Φλώρινας, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς, Βέρμιο Νάουσας, Τρυγόνα Τρικάλων κ.ἄ..

Τό 1992 ὁ διδάσκαλος τῆς Ἀδελφότητός μας ἀείμνηστος Στέργιος Σάκκος, καθηγητής τοῦ Α.Π.Θ., ἀπό ἀγάπη γιά τή γενέτειρά του καί μέ τήν παρότρυνση πολλῶν Γρεβενιωτῶν ἀποφάσισε ἀπό κοινοῦ μέ τό Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος καί μέ τή σύμφωνη γνώμη τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, νά κατασκηνώσουμε στίς «Παιδικές Κατασκηνώσεις» τοῦ Ζιάκα Γρεβενῶν.Ἐπρόκειτο γιά μία κατασκήνωση χτισμένη σέ ἕνα πανέμορφο τοπίο, ἡ ὁποία ἀφοῦ ἀπό τό 1952 μέ τήν εὐθύνη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας φιλοξένησε πολλά παιδιά τῆς περιοχῆς, εἶχε διακόψει τή λειτουργία της.

Σ’ αὐτό τό κατάφυτο κομμάτι τῆς γρεβενιώτικης γῆς φιλοξενοῦνται κάθε χρόνο πεντακόσιοι περίπου μαθητές, φοιτητές καί ἐπιστήμονες μέ τόν πόθο νά συνδεθοῦν μέ τόν Χριστό καί τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί νά ἀγαπήσουν τήν Ἑλλάδα. Κατά τήν εἰκοσάχρονη διαδρομή τῆς Κατασκηνώσεως πολύτιμη ὑπῆρξε ἡ συμπαράσταση πολλῶν τοπικῶν φορέων, τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Γρεβενῶν, τῆς Κοινότητας Ζιάκα, τοῦ Δήμου Γρεβενῶν, καί μάλιστα τοῦ τότε Δημάρχου κ. Δ. Σιόβα, τοῦ Συνδέσμου Ὀρεινῶν Κοινοτήτων, τοῦ Δήμου «Θεοδώρου Ζιάκα», τῆς Νομαρχίας, τοῦ Δασαρχείου, τῆς Σχολῆς Ἀστυφυλάκων, τοῦ Ἱδρύματος «Κ. Ταλιαδούρη», τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης Γρεβενῶν κ.ἄ.. Ὅλους αὐτούς πού ἀγκάλιασαν τό ἔργο μας καί μᾶς συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως, γιά μία ἀκόμη φορά εὐγνωμόνως τούς εὐχαριστοῦμε. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης θερμά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γρεβενῶν κ.κ. Σέργιο, πού ὅλο αὐτό τό διάστημα μερίμνησε γιά τίς λατρευτικές μας ἀνάγκες.

Θά ἦταν ὅμως μεγάλη παράλειψη, ἄν δέν μνημονεύαμε τήν ἐθελοντική προσφορά καί προσωπική ἐργασία πολλῶν – ἰδιαίτερα ἀναφέρουμε τά μέλη καί τούς συνεργάτες τῆς τοπικῆς Ἀδελφότητος «Ἡ Ἁγία Βαρβάρα» – πού στήριξαν τό ἔργο μας γιά τή λειτουργία τῆς Κατασκήνωσης. Ἀρκεῖ νά ση-μειώσουμε ὅτι μετά τόν καταστρεπτικό σεισμό τοῦ 1995 αὐτοί οἱ ἴδιοι ἀντικατέστησαν μέ προσωπική ἐργασία καί κόπο τίς κεραμοσκεπές τῶν σκηνῶν πού λόγῳ καί τῆς πολυκαιρίας εἶχαν φθαρεῖ.

Θά μπορούσαμε νά καταθέσουμε πολλά τέτοια περιστατικά, γιά νά φανεῖ ὅτι τό ἔργο αὐτό στήθηκε μέ τήν πολλή δουλειά ἀνθρώπων πού ἐργάσθηκαν μέ θυσίες καί ἀφανῶς.

Ἡ Κατασκήνωση στελεχώνεται ἀπό φοιτητές καί ἐπιστήμονες ὅλων τῶν εἰδικοτήτων. Ὅλοι αὐτοί ἀπό τόν ἕως πέρυσι ἀρχηγό της Στέργιο Σάκκο μέχρι καί τό τελευταῖο στέλεχος, καθώς καί τά πρόσωπα πού διακονοῦν στήν κουζίνα, ἐργάζονται μέ χαρά, αὐξημένη εὐσυνειδησία, ἀμισθί καί ἀνιδιοτελῶς, καί ἀγωνίζονται γιά τήν πνευματική ὠφέλεια τῶν κατασκηνωτῶν, καθώς καί γιά τήν καλύτερη καί ἀσφαλέστερη διαμονή τους.
Νά σημειωθεῖ ὅτι γιά τίς λειτουργικές μας δαπάνες δέν ἐπιβαρύνθηκε ποτέ οὔτε στό ἐλάχιστο ὁ κρατικός προϋπολογισμός. Ἡ Ἀδελφότητά μας μάλιστα ὑποβλήθηκε σέ πολλά ἔξοδα, προκειμένου νά ἐξοπλίσει ἱκανοποιητικά τήν κουζίνα καί νά καλύψει ποικίλες ἄλλες ἀνάγκες. Δέν λειτουργοῦμε ὡς κερδοσκοπική ἐπιχείρηση. Οἱ κατασκηνωτές συμβάλλουν μέ ἕνα μικρό ποσό γιά τά τροφεῖα τους. Μάλιστα τά παιδιά τῶν Γρεβενῶν καί παιδιά πολυτέκνων οἰκογενειῶν φιλοξενοῦνται δωρεάν. Παλαιότερα ἐπίσης φιλοξενήθηκαν γιά κάποιες ἡμέρες καί παιδιά ἀπό τήν ἐμπόλεμη Σερβία μέ πρωτοβουλία τοῦ Δήμου Γρεβενῶν.

Γιά τήν ἱστορία τοῦ πράγματος ὑπενθυμίζουμε ὅτι διαδοχικά μέ τίς δικές μας περιόδους καί μέ τίς ἴδιες ἀκριβῶς προϋποθέσεις ἡ Κατασκήνωση λειτούργησε καί ὡς μαθητική μέ τήν ἔγκριση καί τή χρηματοδότηση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἐπίσης, ἀφοῦ συνεννοηθήκαμε μεταξύ μας γιά τίς ἡμερομηνίες, φιλοξενήθηκαν στόν ἴδιο χῶρο διάφοροι ὅμιλοι, ὅπως ὁ Ἱππικός, οἱ χρησιμοποιοῦντες τά δίτροχα, οἱ μανιταρόφιλοι ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα κ.ἄ..
Ἰδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται πάντοτε γιά τήν ἰατροφαρμακευτική κά-λυψη τῶν κατασκηνωτῶν, μέ τήν παρουσία ἰατρῶν, καθώς καί γιά τήν ἄριστη ὑγιεινή τοῦ κατασκηνωτικοῦ χώρου, ὅπως ἄλλωστε ἐπιβεβαιώθηκε ἀπό τόν διεξοδικό ἔλεγχο πού διενήργησε ἡ ὑγειονομική ἐπιτροπή Γρεβενῶν. Ἄν στά τόσα χρόνια συνέβη τό δυσάρεστο γεγονός μέ τά δύο κρούσματα τῆς ἰογενοῦς μηνιγγίτιδας -ἀσθένειας ἐντελῶς ἀκίνδυνης- αὐτό δέν ὀφείλεται στήν πλημμελή φροντίδα τῆς Κατασκηνώσεως. Πάντως τό πολύ σημαντικό γιά μᾶς εἶναι ὅτι τά παιδιά χαίρουν ἄκρας ὑγείας καί βρίσκονται ἤδη στά σπίτια τους.

Σχετικά τώρα μέ τό θέμα τῆς ἀδειοδότησης ὑπογραμμίζουμε τά ἑξῆς: Προσπαθήσαμε στό παρελθόν νά ἐξασφαλίσουμε ἄδεια λειτουργίας τῆς Κατασκήνωσης – ὅπως μπορεῖ νά βεβαιώσει καί ὁ τ. Διευθυντής Νομαρχίας κ. Ἀνδρέας Δάλλας- καί πρός τήν κατεύθυνση αὐτή κάναμε πολλές ἐνέργειες. Προσκρούσαμε ὅμως στή γραφειοκρατία ἀδυνατώντας ἔτσι νά ἔχουμε τήν ἀπαιτούμενη τυπική ἔγκριση.

Ἀναγνωρίζουμε τήν παράλειψη αὐτή. Ὡστόσο ἐπιθυμώντας νά προσφέρουμε μία ἀνάσα ζωῆς, σέ πνευματικό, κοινωνικό ἀλλά καί οἰκονομικό ἐπίπεδο, στόν ἀδικημένο αὐτόν τόπο, ἐπιμείναμε στή λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων τοῦ Ζιάκα.

Ἀκόμη καί τήν περίοδο τοῦ σεισμοῦ τό 1995 ὁ μακαριστός ἀρχηγός τῆς Κατασκηνώσεως λειτούργησε τήν Κατασκήνωση γιά τά παιδιά τῶν σεισμοπλήκτων περιοχῶν, καί μάλιστα μέ ρητή ἐντολή πρός τούς ὑπευθύνους νά γίνονται ὅλες οἱ προμήθειες ἀποκλειστικά ἀπό τήν ἀγορά τῶν Γρεβενῶν. Αὐτό συνεχίσθηκε μέχρι καί τό φετινό καλοκαίρι.

Καθ’ ὅλη τή διάρκεια λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως οἱ τοπικοί παράγοντες κοινωνικά εὐαισθητοποιημένοι καί ἀπό ἀγάπη γιά τά Γρεβενά στήριξαν τήν προσπάθειά μας. Ἐκφράζονταν μέ θαυμασμό γιά τήν ἐθελοντική προσφορά τῶν στελεχῶν καί ἀναγνώριζαν τήν ὠφέλεια πού προέκυπτε γιά τόν τόπο.
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, πιστεύουμε ὅτι τό ἀτυχές γεγονός τῶν τελευταίων ἡμερῶν δέν μπορεῖ νά ἀμαυρώσει τό ἐθελοντικό καί ἀνιδιοτελές κατασκηνωτικό ἔργο εἴκοσι ἐτῶν.

Γιά τήν Ο.Χ.Α. «Ἀπολύτρωσις»
Ὁ Ἀντιπρόεδρος

Γεώργιος Μυτιληναῖος
τ. Λυκειάρχης

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
«Α Π Ο Λ Υ Τ Ρ Ω Σ Ι Σ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928
(ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ)
ΠΕΛΟΠΟΣ 7 – ΤΗΛ. -FAX 2310270630
54633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

This entry was posted on Σάββατο, 21 Ιουλίου, 2012 at 17:09 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply