Ημέρα: 28 Μαρτίου 2012

«Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου» από την Διεύθυνση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας…

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και το Δήμο Γρεβενών,