Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Νέο «χαράτσι» για τις οικοδομές

4 Μαρτίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Έως και τρεις έλεγχοι, ανάλογα με τα τετραγωνικά και το είδος του κτιρίου, απαιτούνται σε κάθε νέα οικοδομή

Νέο «χαράτσι» για τις οικοδομέςΟ ιδιοκτήτης μιας νέας οικοδομής έως 1.000 τ.μ. θα πρέπει να καταβάλλει από 400 ευρώ έως 700 ευρώ (ανάλογα με τα τετραγωνικά) για τον αρχικό και τελικό έλεγχο του κτιρίου. Ο ακριβής αριθμός των απαιτούμενων ελέγχων ανά κατηγορία και είδος οικοδομικού έργου αλλά και το νέο «χαράτσι» για τη διενέργειά τους καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 465).

Ειδικότερα απαιτείται ένας έλεγχος (κατηγορία Α) για:

α) Εργασίες δόμησης, χωρίς προσθήκη καθ’ ύψος και κατ΄ επέκταση, σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους, για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης και οι οποίες μεταβάλλουν την όψη ή τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

β) Προσθήκες καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους.

γ) Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου.

δ) Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.

Δύο έλεγχοι (Κατηγορία Β) απαιτούνται για

α) Εργασίες δόμησης νέων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας (προσμετρούμενης ή μη στο συντελεστή δόμησης) έως 2.000 τ.μ.

β) Προσθήκες κατ’ επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνειας, μετά την προσθήκη, (προσμετρούμενης ή μη στο συντελεστή δόμησης) έως 2.000 τ.μ.

γ) Προκατασκευασμένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση και την επιφάνειά τους.

Τρεις έλεγχοι (Κατηγορία Γ΄) απαιτούνται για εργασίες δόμησης νέων κτιρίων ή προσθήκες κατ’ επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνειας, (προσμετρούμενης ή μη στο συντελεστή δόμησης) μεγαλύτερης των 2.000 τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

Η αποζημίωση των Ελεγκτών Δόμησης καθορίζεται, ανά έλεγχο και ανά κατηγορία έργου, ως εξής:

Για τους ελέγχους των εργασιών της κατηγορίας Α:

α) Για τις εργασίες δόμησης σε υφιστάμενα κτίρια, η αποζημίωση ορίζεται σε 150 ευρώ για κτίρια συνολική επιφάνειας έως και 1.000 τ.μ. και 250 ευρώ για κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000 τ.μ.

β) Για τις εργασίες κατεδαφίσεων και περιτοιχίσεων η αποζημίωση ορίζεται σε 100 ευρώ.

Για τον αρχικό έλεγχο των κτιρίων των Κατηγοριών Β΄ και Γ΄:

Για κτίρια συνολικής επιφάνειας έως και 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 200 ευρώ, ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 300 ευρώ.

Για τον ενδιάμεσο έλεγχο των κτιρίων της Κατηγορίας Γ΄:

Για κτίρια με συνολική επιφάνεια έως και 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,4 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 ευρώ, ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,3 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 450 ευρώ και μεγαλύτερη των 2.000 ευρώ.

Για τον τελικό έλεγχο των κτιρίων της των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ και για τις προσθήκες καθ’ ύψος της κατηγορίας Α΄:

Για κτίρια ή προσθήκες καθ’ ύψος με συνολική επιφάνεια έως και 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 ευρώ, ενώ για κτίρια ή προσθήκες καθ’ ύψος με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,4 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 600 ευρώ και μεγαλύτερη των 3.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης είναι μεταξύ 1.001 και 2.000 ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται δύο Ελεγκτές Δόμησης. Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης είναι μεταξύ 2.001 και 3.000 ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται τρεις Ελεγκτές Δόμησης.

Η κατάθεση του ποσού της αποζημίωσης πραγματοποιείται από τον κύριο του έργου και με ευθύνη του σε ειδικό λογαριασμό του Ελεγκτή Δόμησης, εντός 24 ωρών από τη διενέργεια του ελέγχου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής ο Ελεγκτής δεν θα αποστέλλει το πόρισμά του, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια υπηρεσία η οποία θα εκδίδει πράξη διακοπής εργασιών.

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Ελεγκτή Δόμησης και να εγγραφούν στο Μητρώο, πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=hTPi1thtFic%3d&tabid=367&language=el-GR). Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ, από σήμερα Πέμπτη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. ΟΙ εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 12 Μαρτίου 2012.

This entry was posted on Κυριακή, 4 Μαρτίου, 2012 at 17:13 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply