Ημέρα: 3 Φεβρουαρίου 2012

Τι συνέβη τον Ιανουάριο στη Δυτική Μακεδονία…

Μηνιαία δραστηριότητα, υφισταμένων υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κατά την διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, από