Ημέρα: 28 Σεπτεμβρίου 2011

Πάγκαλος: Τα φοροδοτικά όρια της Ελληνικής κοινωνίας έχουν εξαντληθεί…

«Τα φοροδοτικά όρια της Ελληνικής κοινωνίας έχουν εξαντληθεί» Στους νέους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών για τις αποδείξεις αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος

You missed