Ημέρα: 19 Σεπτεμβρίου 2011

Αποτελέσματα στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων” του ΕΠΑΝ ΙΙ – Δείτε τις εγκεριμένες προτάσεις για τη Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του