Ημέρα: 8 Σεπτεμβρίου 2011

Παραίτηση του Κωνσταντίνου Κιούρκα από τη διοίκηση του ΔΣ του Νοσοκομείου Γρεβενών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΙΟΥΡΚΑΣ Μέλος Δ.Σ. Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών Με την παρούσα επιστολή υποβάλω την παραίτησή μου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου