Πρακτικά της  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών της Τρίτης 18 Ιουλίου 2011

Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης δηλώνει.: «ΠΕΣΑΝΕ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ. ΟΙ «ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠΟΙ»  ΚΑΙ ΟΙ «ΠΟΛΕΜΙΟΙ» ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΊΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» και δίνει στη δημοσιότητα τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ: «Καταθέτουμε τα Πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη διάθεση όλων των δημοτών για να γνωρίζουνε αυτούς που θέλουνε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας με το ΑΠΘ και την ΑΝΓΡΕ ΑΕ για την κατασκευή και λειτουργία του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού πάρκου Όρλιακα. Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  το  λόγο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Ευχαριστώ.Ο Δήμος Γρεβενών, σε συνέχεια σχετικών πρωτοβουλιών και ενεργειών της καταργηθείσας με το νόμο 3852/2010 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη της απομονωμένης επί δεκαετίες περιοχής μας και ως φιλοδοξία τη μετατροπή της σε κέντρο προσέλκυσης επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών και ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα, θεωρεί ως στρατηγικής σημασίας τη δημιουργία θεματικού πάρκου επί του Όρλιακα με την επωνυμία «Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα» (ΕΑΠΟ).

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Γρεβενών σε συνεργασία με τον αστροφυσικό Θανάση Οικονόμου του Πανεπιστημίου του Σικάγο, ζήτησε τη συνδρομή και τη συνεργασία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο διαθέτοντας την επιστημονική και τεχνική γνώση και έχοντας τις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό προϋποθέσεις, όπως είναι η ύπαρξη Τομέα Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Μηχανικής στο Τμήμα Φυσικής, ανταποκρίθηκε θετικά.

Αξιοποιώντας τα φυσικά πλεονεκτήματα και τις υφιστάμενες τουριστικές και εκπαιδευτικές υποδομές της περιοχής, όπως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών, το ΕΑΠΟ θα είναι έτσι δομημένο ώστε να είναι ελκυστικό για μεγάλο αριθμό επισκεπτών όπως μαθητών, φοιτητών, επαγγελματιών και ερασιτεχνών αστρονόμων καθώς και για απλούς επισκέπτες λάτρεις της φύσης και της επιστήμης. Τμήμα του εξοπλισμού θα είναι κατάλληλο να χρησιμοποιείται και εκ του μακρόθεν μέσω του Διαδικτύου από σχολεία και από μεμονωμένους ερευνητές και λάτρεις του ουρανού.

Είναι προφανές ότι το Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα θα αποτελεί εκ των πραγμάτων υποδομή εναλλακτικής μορφής τουρισμού και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και την ανάπτυξη του τόπου.

Παράλληλα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα χρησιμοποιεί τις υποδομές του για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των φοιτητών του, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα σε ερευνητές αστρονόμους του Πανεπιστημίου καθώς και σε επισκέπτες ερευνητές απ’ όλον τον κόσμο να διεξάγουν ερευνητικά προγράμματα από την προνομιούχα -όσον αφορά στις συνθήκες παρατήρησης- αυτή περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου.

Όπως γίνεται ήδη φανερό από τα παραπάνω, η συνεργασία με το ΑΠΘ είναι και σκόπιμη και αναγκαία, αφού το Πανεπιστήμιο με το επιστημονικό κύρος του και την εκπαιδευτική και ερευνητική του αρμοδιότητα θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο και όρους λειτουργίας του ΕΑΠΟ, εντάσσοντάς το λειτουργικά σε παγκόσμια Δίκτυα παρατηρητηρίων. Επίσης, προσελκύοντας την εγκατάσταση οργάνων και πιθανώς νέων Παρατηρητηρίων ερευνητικών ιδρυμάτων βορειοευρωπαϊκών χωρών οι οποίες στερούνται του ουρανού που έχουμε εμείς και προς το παρόν πάνε και επενδύουν σε άλλες χώρες, με κυριότερη ευρωπαϊκή την Ισπανία, αλλά και στη χώρα μας, στην Κρήτη. Τέλος, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο διευκολύνει τις διαδικασίες παραχώρησης και αδειοδότησης, αφού κατά το δασικό κώδικα αυτές είναι εξαιρετικά απλούστερες στην περίπτωση αυτή.Μετά από μακρά περίοδο συνεργασίας και διαπραγματεύσεων με το ΑΠΘ, καταλήξαμε σε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί από το Δήμο Γρεβενών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑΕ. Ήδη έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και θα πρέπει ν’ ακολουθήσει η δική μας απόφαση καθώς και της ΑΝΓΡΕ ΑΕ. προκειμένου να επαναδρομολογηθούν χωρίς καθυστέρηση οι εναπομείνασες διαδικασίες ωρίμανσης του έργου και να μπορέσουμε να το υποβάλλουμε προς χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΠΑ).

Τα κύρια σημεία της Σύμβασης, το σχέδιο της οποίας σας διανεμήθηκε, είναι:

Αντικείμενό της είναι η συνεργασία για αναπτυξιακούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, μεταξύ του Δήμου Γρεβενών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Αναπτυξιακής Γρεβενών ΑΕ (ΑΝ.ΓΡΕ. ΑΕ) και ειδικότερα η συμμετοχή και συνεισφορά καθενός από τους εμπλεκομένους φορείς στη δημιουργία και στη λειτουργία του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα.Η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Το ΑΠΘ θα γίνει αποδέκτης κατά κυριότητα από το Δήμο Γρεβενών έκτασης στην περιοχή «Ράχη Κερασιάς» του όρους Όρλιακας εντός του Κοινοτικού Δάσους Ζιάκα εμβαδού 12.666 τ.μ. και από το Ελληνικό Δημόσιο Δασικής εφαπτόμενης στην προηγούμενη έκτασης του Δημοσίου Δάσους Σπηλαίου Ν. Γρεβενών εμβαδού 15.334 τ.μ. Για το σύνολο των 28 στρεμμάτων θα ζητήσει από τη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να προχωρήσει σε αποχαρακτηρισμό προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών εγκαταστάσεων του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα.Μετά την απόκτηση της πλήρους κυριότητας και του αποχαρακτηρισμού της όλης εκτάσεως από δασικής, το ΑΠΘ θα εκχωρήσει κατά χρήση την ανωτέρω έκταση των 28 στρεμμάτων στο Δήμο Γρεβενών προκειμένου ο Δήμος να υποβάλει αίτημα προς τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την επίτευξη χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και την κατασκευή του έργου από το Δήμο Γρεβενών. Καθ’ όλη τη φάση της προετοιμασίας και της κατασκευής του ΕΑΠΟ η ΑΝ.ΓΡΕ. ΑΕ θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τους άλλους δύο φορείς και θα παρέχει προς το Δήμο Γρεβενών τεχνική υποστήριξη διαχείρισης έργου μέσω ειδικής «Διεύθυνσης ΕΑΠΟ» την οποία θα δημιουργήσει γι’ αυτό το σκοπό στο πλαίσιο του νέου Οργανογράμματός της.Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, αυτό θα παραδοθεί από το Δήμο Γρεβενών προς χρήση στην ΑΝ.ΓΡΕ. ΑΕ, η οποία θα είναι ο Φορέας Λειτουργίας του ΕΑΠΟ.Αποκλειστικά υπεύθυνη για τη λειτουργία και διοίκηση του ΕΑΠΟ θα είναι η «Διεύθυνση ΕΑΠΟ» της ΑΝ.ΓΡΕ ΑΕ και συγκεκριμένα η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται διαμέσου πενταμελούς «Συμβουλίου ΕΑΠΟ», στο οποίο ο Δήμος Γρεβενών θα έχει την Αντιπροεδρία δια του εκάστοτε Δημάρχου ενώ θα ορίζει ένα ακόμη μέλος.Το κόστος λειτουργίας του ΕΑΠΟ θα προϋπολογισθεί με ειδική Μελέτη Βιωσιμότητας την οποία θα εκπονήσει η ΑΝ.ΓΡΕ. ΑΕ εντός διμήνου από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. Οι πόροι με τους οποίους θα καλύπτεται το κόστος αυτό θα προέρχονται από δραστηριότητες του ΕΑΠΟ (φιλοξενία επισκεπτών ερευνητών και ερασιτεχνών αστρονόμων, έσοδα αναψυκτηρίου, καταστήματος αναμνηστικών και δώρων, συμμετοχή σε προγράμματα, φίλους και χορηγούς κλπ), το Δήμο Γρεβενών, ο οποίος πέραν της οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης του ΕΑΠΟ μέσω της ΑΝ.ΓΡΕ. ΑΕ, καθώς και μέσω της διάθεσης προσωπικού, δεσμεύεται να εκχωρεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας τους πόρους από τα ανταποδοτικά τέλη των μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας που λειτουργούν στην περιοχή του.Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πέραν της διάθεσης προσωπικού θα προσπαθήσει να διασφαλίσει οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ή από άλλες πηγές, αποκλειστικώς για τη λειτουργία του ΕΑΠΟ. Η δέσμευση αυτή θα ισχύει διαχρονικώς και προς κάθε πιθανή χρηματοδοτική πηγή την οποία θα μπορούσε να προσεγγίσει το Πανεπιστήμιο.Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προβλεπομένων στην Προγραμματική Σύμβαση ο Δήμος μας θα ορίσει δύο εκπρόσωπους σε πενταμελή «Επιτροπή Παρακολούθησης και ελέγχου της σύμβασης».

Εισηγούμαι: την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο  για την κατάρτιση της ανωτέρω  Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότησή μου για την υπογραφή της, καθώς επίσης και τον ορισμό μέλους στο Συμβούλιο Ε.Α.Π.Ο. και τον ορισμό  εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθ. 5 της σύμβασης . Επαναλαμβάνω  η  υπογραφή  θα  γίνει  στις  κατασκηνώσεις  Κουρούνας   Φιλιππαίων , την  τελευταία  μέρα   του  τριημέρου  που  έχουμε  την  συνάντηση  των  ερασιτεχνών  αστρονόμων  της  Ελλάδος. Ως  μέλος  προτείνω  την  Κατερίνα  την  Πέτρου  και  εκπροσώπους  του  Δήμου  επίσης  την  Κατερίνα  την  Πέτρου   και  τον  Χρίστο  τον  Βάιο , αναπληρωτές  τον  Χρήστο  τον  Τσιάρα  και  τον  Σάκη  τον  Καραγιάννη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε , ερωτήσεις  παρακαλώ , ορίστε  κυρία  Ντάγκα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΓΚΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Καταρχήν  κύριε  πρόεδρε  δεν  έχουμε  την  προγραμματική  σύμβαση , αυτό  είναι  η  προγραμματική  σύμβαση;  Γιατί  αναφέρετε  το  σχέδιο  το  οποίο  σας  διανεμήθηκε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Είναι  στην  διάθεσή  σας  πάντως  θα  σας  το  δώσω  μετά , εάν  δεν  το  έχετε  πάρει.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΓΚΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Πως  θα  καλυφθεί  η  ίδια  συμμετοχή  διότι  όταν  εντάσσετε  στο  ΕΣΠΑ  πρέπει  να  έχουμε  και  ίδια  συμμετοχή.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Δεν  υπάρχει  ίδια  συμμετοχή  100%  χρηματοδοτείται  και  μάλιστα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΓΚΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Από  το  ΕΣΠΑ;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Βέβαια  , και  μάλιστα  η  διαχειριστική  αρχή   τόσο  εδώ  όσο  και  η  ενιαία  διαχειριστική  αρχή  στο  Υπουργείο  το  θεωρεί  το  πιο  σπουδαίο  αναπτυξιακό  έργο  της Δυτικής  Μακεδονίας. Και  η  ίδια  μας  παροτρύνει  να  προχωρήσουμε ακόμη  πιο  γρήγορα , και  πραγματικά  έχει δώσει  πολλές  λύσεις  στα  κωλύματα που  είχαμε  τα  τελευταία  χρόνια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΓΚΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Αναφέρεται  ότι  θα  έρχονται  ερευνητικά  κέντρα  , επισκέπτες  που  θα  μπορούν  να  παρατηρούν , ποιος  θα  ελέγχει  όλη  αυτήν  την δραστηριότητα  των  ερευνητικών  κέντρων , επισκεπτών  κ.λ.π. Θα  κάνουν  παρατηρήσεις , μπορεί  να  κάνουν  μελέτες  να  βγάζουνε  συμπεράσματα  , να  το  χρησιμοποιούν  για κάποιο  λόγο , ποιος  θα  ελέγχει  όλη  αυτήν  την  δραστηριότητα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Η  Διεύθυνση  του  Εκπαιδευτικού Αστρονομικού  Πάρκου του  Όρλιακα  που  θα  είναι  η  5μελής  επιτροπή , και  φυσικά  επιστημονικά  υπεύθυνο  είναι  το  ΑΠΘ  , το  Τμήμα  αστροφυσικής  που  επικεφαλής  είναι  ο  κύριος  Συραδάκης , ο  οποίος  έχει  συμμετάσχει  σε  αποστολές  ανά  τον  κόσμο  και  η  ομάδα  του  , του  Πανεπιστημίου  είναι  από  τις  κορυφαίες  και  έχει  βραβευτεί  κατ΄επανάληψη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ευχαριστώ  κυρία  Ντάγκα , ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε , κάποια  άλλη  ερώτηση;  Ορίστε  κύριε  Τζιαχάνα.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Επειδή  ξέρω  ότι  την  πρώτη  μελέτη  την  είχε  παραγγείλει  η  Νομαρχία , αυτήν  την  στιγμή  ο  φάκελος  που  βρίσκεται , γιατί  διάδοχη  κατάσταση  της  Νομαρχίας  είναι  η  Περιφέρεια. Έχει  έρθει  στο  Δήμο  ή  βρίσκεται  στην  Περιφέρεια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Έχουμε  μιλήσει  με  τον  Περιφερειάρχη  και  έχουμε  συμφωνήσει  ποια  έργα  από  τις  μελέτες  που  είναι  έτοιμες  θα  προχωρήσει  ο  Δήμος  που  είναι  και  ο  φορέας  που  εμπιστεύεται  το ΑΠΘ , και  ποιες  μελέτες  από  τις  υπάρχουσες  που  είχαν  προετοιμαστεί  από  την  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  , θα  προχωρήσει  η  Περιφερειακή Ενότητα. Και  ο  λόγος  είναι  συγκεκριμένος  γιατί  ότι  μελέτες  υπάρχουνε  διαθέσιμες  και  τα  βλέπετε , είναι  όλες  από  την Νομαρχιακή  Αυτοδιο9ίκηση. Η  οποία  έκανε  μελέτες  βέβαια και  για  Δήμους  οι  οποίοι  δεν  μπορούσαν  , δεν  είχαν  την  στελέχωση  για  να  κάνουν και  μελέτες  και  είναι  λογικό.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Για  να  καταλάβω  κάτι  στην  συνέχεια  , στο  8  λέει , ο  Δήμος  Γρεβενών  ο  οποίος  πέρα  από  της  οργανωτικής  και  λειτουργικής υποστήριξης  σε   του ΕΑΠΟ μέσω της ΑΝ.ΓΡΕ. ΑΕ, καθώς και μέσω της διάθεσης προσωπικού, δεσμεύεται να εκχωρεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας τους πόρους από τα ανταποδοτικά τέλη των μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας που λειτουργούν στην περιοχή του. Ισχύει  και για  το  υδροηλεκτρικό;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Μιλάμε  για  το  υδροηλεκτρικό  του  Περιβολίου

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Όχι  της

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Όχι , όχι  καμία  σχέση  είναι  στην  περιοχή  του  Όρλιακα  καμία  σχέση , μιλάμε  για  το  υδροηλεκτρικό  του  Περιβολίου

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Να  το  διευκρινίσουμε

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Για  τίποτε  άλλο , το  υδροηλεκτρικό  που  λειτουργεί  σήμερα  στο  Περιβόλι , βεβαίως…Τέλος…1ης πλευράς….3ης κασέτας….συνέχεια…ενεργειακής  απόδοσης  κτιρίου  να  κάνουμε  και  νέες  μελέτες   και  αυτό  κάνουμε.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Και   τελευταίο  υπάρχει  πρόσβαση  στο  χώρο  αυτήν  την  στιγμή  για  τον  οποίο  συζητάμε , και  ποιος  θα  αναλάβει  την  πρόσβαση  εάν  δεν  υπάρχει

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Αυτήν  την  στιγμή υπάρχει  μια  πρόσβαση  από  ένα  δασικό  δρόμο  ο  οποίος  βέβαια  δεν  είναι  ο  κατάλληλος , υπάρχει  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  και  με  την  έγκριση  του  Πάρκου  της  Βόρειας  Πίνδου  για  νέα  χάραξη  και  είναι  μέσα  στο  έργο. Μέσα  στο  κόστος  του  έργου  είναι  και  η   πρόσβαση.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Θα  χρειαστεί  και  περιβαλλοντική  μελέτη  δηλαδή  οπωσδήποτε

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Υπάρχει ,υπάρχει

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Είναι  έτοιμη;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Υπάρχει , ναι  και  είναι  εγκεκριμένη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Τελειώσαμε ;  κύριε  Φανάρα  θέλετε  κάτι;  Καλυφθήκατε  πολύ ωραία , ορίστε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΝΑΡΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Απλά  με  κάλυψε  ο  Στέργιος  γιατί  ήταν  σχεδόν  ίδια  τα  ερωτήματα  ,εάν   ξέρουμε  πόσα  είναι  τα  ανταποδοτικά  τέλη  σε  τι  ποσό  μιλάμε

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

33.000  ευρώ το  έτος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΝΑΡΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

…μιλάει  εκτός  μικροφώνου  και  δεν  ακούγεται….

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Όχι  εμείς  αναφέρουμε  αυτό  σε  αυτήν  την φάση  , δεν  υπάρχει  και  άλλη  αδειοδότηση  , ένα  ακόμη  που  υπήρχε  στο  Περιβόλι  το  έχουμε  απορρίψει. Έχουμε  απορρίψει  τον  Δεκέμβριο  στην  τελευταία  , στην  προτελευταία  συνεδρίαση  υπήρχε  μια  ακόμη  πρόταση  για  υδροηλεκτρικό  στο  Περιβόλι  την οποία  την απορρίψαμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Κύριε  Στάμο

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ευχαριστώ  κύριε  πρόεδρε , στη  σελίδα  3  στην  παράγραφο  4 . Μετά την απόκτηση της πλήρους κυριότητας και του αποχαρακτηρισμού της όλης εκτάσεως από δασικής, το ΑΠΘ θα εκχωρήσει. Είναι  μια  ευχή  που μπορεί  να  εκπληρωθεί  ή   να  μην  εκπληρωθεί. Έχει  διασφαλιστεί  αυτό  , η  εκχώρηση  δηλαδή;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Βεβαίως  γιατί  παραχωρείται  η  κυριότητα  για  ένα  συγκεκριμένο  λόγο , μόνο  για  εκπαιδευτικό  αστρονομικό  πάρκο  για  τίποτα  άλλο. Σε  οποιαδήποτε  άλλη  περίπτωση  αυτόματα  η  έκταση  επιστρέφει  πίσω  στο  Δήμο  , δεν  μπορεί  να  Πανεπιστήμιο ούτε  να  το  έχει  ως  οικόπεδο  ούτε  μπορεί  να  μεταπουλήσει , ούτε  μπορεί  να  κάνει  κάποια  άλλη  χρήση   εκτός  από  αυτήν  την  συγκεκριμένη  η  οποία  θα  είναι  μέσω της  συγκεκριμένης  δραστηριότητας  και  μόνο. Και  πάντα  όπως  προσδιορίζεται  μέσω  της  Αναπτυξιακής  , και  αναφέρω  ότι  η  Αναπτυξιακή  επιλέχθηκε  ως  όχημα , γιατί  συμμετέχει  και  η  Περιφέρεια , μέσα  στην  Αναπτυξιακή  είναι  ένας  φορέας  που  είναι  πολυμετοχικός.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Στην  σελίδα  4  από  4  στην  παράγραφο  9. Το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πέραν της διάθεσης προσωπικού, θα προσπαθήσει να διασφαλίσει , και  εδώ  είναι  μια  ευχή  την οποία  θέλουμε  σαν  διευκρίνιση. Εάν  θα  διασφαλιστεί   πραγματικά  η  οικονομική  ενίσχυση  από  το      Υπουργείο  Παιδείας  κ.λ.π. Γιατί  τα  θα  για  μένα  είναι  μια  ευχή

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Βεβαίως  , σήμερα  δεν  υπάρχει  κάτι  συγκεκριμένο  σαν  πρόγραμμα  που  τρέχει  και  πιθανόν  κάτι  που  υπάρχει σήμερα  δεν  ξέρουμε  εάν  θα  υπάρχει  σε  2  σε  3  χρόνια   όταν  θα  είναι  ολοκληρωμένο  το  έργο. Άρα  το  θα  , προβλέπει  τι  θα  τρέχει  ως  πρόγραμμα  εκείνη  την εποχή. Αυτό  που  είναι  δεδομένο  είναι  ότι  το Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  θα  διαθέσει  όλο  το  τεχνικό  προσωπικό  που  χρειάζεται  για  να  λειτουργήσει  το  Εκπαιδευτικό  Αστρονομικό  Πάρκο. Δηλαδή  εάν  χρειαζόμασταν  6  μηχανικούς  , αστροφυσικούς  , ηλεκτρολόγους  ή  όποιες  ειδικότητες   χρειάζεται  για  να  λειτουργήσει  το  Εκπαιδευτικό  Αστρονομικό  Πάρκο  του  Όρλιακα  , αυτοί  θα  διατεθούν  από  το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης. Εμμέσως  ούτως  ή  άλλως  συμμετέχει  στο  κόστος  λειτουργίας  , ούτως  ή  άλλως  πέρα  από  αυτό  θα  επιδιώξει  τα  όποια  ερευνητικά  προγράμματα  υπάρχουνε  εκείνη  την εποχή  και  θα  υπάρχουνε  πολλά. Αλλά  δεν  μπορούμε  να  προσδιορίσουμε  κάτι  από  τώρα  για  μετά  από  2,3  χρόνια.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Και  τελευταίο , πιθανόν  να  υπάρχει  σύγχυση  στον  κόσμο  που  θα  μας  ακούσει  γιατί  ο  Δήμος  Γρεβενών  , δεν  πρέπει  να  είναι  ο  κύριος  του  έργου , ας  επιτραπεί  ο  όρος  αυτός  και  πηγαίνουμε  τεθλασμένα  και  θα  το  δώσουμε  το  έργο  αυτό , το  αντικείμενο  αυτό  στην  ΑΝΓΡΕ. Ο  Δήμος  Γρεβενών  πιστεύω  κατά  την  άποψή  μου  διαθέτει  και  προσωπικό  και  την  θέληση  και  την   οικονομική  δυνατότητα  να  ανταποκριθεί  σε  αυτό  το  μεγάλο  έργο  το  οποίο  βεβαίως  επικροτούμε  και  είναι  ένα  έργο  πνοής  για  το  Νομό  Γρεβενών  και  για  όλη  την  Ελλάδα. Γιατί  όμως  να  γίνει  αυτό  το  ζιγ  ζαγκ  , ενώ  ο  Δήμος  πιθανόν  να  έχει  την δυνατότητα  για  το  αντικείμενο  αυτό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Φυσικά  και  επικροτώ  και  εμείς  αυτό  θα  θέλαμε  και  μόνο , δυστυχώς  γραφειοκρατικά  γρανάζια. Σήμερα  είχα  μια  απάντηση  και από  την  Διεύθυνση  Δασών  Γρεβενών  για  αυτά  που  λέει  ότι  δεν ευθύνεται  η  ίδια  αλλά  αυτήν  διεκπεραιώνει  για  λογαριασμό  των  Υπουργείων , μας  αναγκάζουν  να  πάμε  δια  της  τεθλασμένης. Και  για  αυτό  το  επισήμανα  , ότι  το  δίνουμε  και  το  ξαναπαίρνουμε  μας  το  ξαναδίνουν. Είναι  οξύμωρο  δυστυχώς  είναι  η  Ελληνική  γραφειοκρατία   και  τα  προβλήματα  που  υπάρχουν. Στο  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  αποχαρακτηρίζεται  και  παραχωρείται  ως  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα. Σε  εμάς  δεν  μας  , ή  στον  φορέα  που  θέλαμε  να  κάνουμε  απευθείας  σαν  Δήμος  δεν  το  δέχονται. Από  την  άλλη  επιλέχθηκε  μια  Διευθύνουσα  υπηρεσία  γιατί  απαγορεύεται  ο  Δήμος  με  τον  Καλλικράτη  πλέον  να  συμπράξει  απευθείας  με  το   Πανεπιστήμιο  και  τα  νάπαλιν. Και  το  Πανεπιστήμιο  απαγορεύεται  να  συστήσει  εταιρεία  με  το Δήμο. Στη  Αναπτυξιακή  συμμετέχει  η  Περιφέρεια  οπότε  έχουμε  και  την  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  με  αυτόν  τον τρόπο. Η  δε  Αναπτυξιακή  εκ  των  πραγμάτων  έχει  προβλέψει  και  έχει  αλλάξει  το  καταστατικό  και  όπως  είπαμε  πέρα  από  το  LEDEAR  και  το  LIFE  τα  οποία  θα  ολοκληρώσει  , θα  πάρει  μέσα  την  λειτουργία  των  2  δομών  του  Κέντρου  Παλαιοντολογίας  και  του  Αστρονομικού  Πάρκου  του  Όρλιακα. Φεύγοντας  από  το  κομμάτι  το  καθαρά  αναπτυξιακό  δηλαδή  της  σύνταξης   μελετών  που  πλέον  δεν  θα  υπάρχει  και  ιδιαίτερη  ανάγκη  για  τον  Δήμο  Γρεβενών. Αλλά  δεν  είχαμε  άλλη  λύση  απαγορευόταν  από  τον  Καλλικράτη  να  γίνει  δημοτική  επιχείρηση. Σύμπραξη  δημοτική  σε  κανένα  επίπεδο. Για  να  προσπεράσουμε  τα  γρανάζια  τα  γραφειοκρατικά  της  παραχώρησης   έπρεπε  να  δώσουμε  στο  Πανεπιστήμιο  και  να  το  πάρουμε  μετά  μέσω  κάποιου  φορέα  για  να  μπορεί  να  το  κατασκευάσει  ο  Δήμος. Το  Πανεπιστήμιο  δεν  μπορούσε  να  υποβάλλει  την  πρόταση  , το  μοναδικό  όχημα  σε  εισαγωγικά  που  μπορούσε  να  είναι  πολύ συμμετοχικό  με  την  υπάρχουσα  μορφή  και  που  επιτρέπει  ο  Καλλικράτης  να  προχωρήσει  ήταν  η  ΑΝΓΡΕ , και  το  μοναδικό  όχημα  που  δεν  έχει  προβλήματα. Γιατί  έχουμε  και  δημοτικές  επιχειρήσεις  οι  οποίες  έχουνε  πλείστα  προβλήματα  και  δεν  μπορούσανε  να  σηκώσουν  αυτί  το  φορτίο , ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε  κάποια  άλλη  ερώτηση , παρακαλώ  επί  τοποθετήσεων , εσείς.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΓΚΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Πραγματικά  το  Αστεροσκοπείο  αυτό  εάν  λειτουργούσε  με  κριτήρια  που  θα  είχαν  σαν  σκοπό  την  επιστημονική  και  πολιτιστική  αναβάθμιση  της  περιοχής  θα  ήταν  ευχής  έργο  για  την  περιοχή  μας  και  κάτι  που  είναι  απαραίτητο. Από  την  συζήτηση  όμως  βγήκε  ότι  μπαίνει  σήμερα  είτε  συμφωνούν κάποιοι μαζί  μας   είτε  όχι. Πως  κινείται  η  οικονομία  και  πιο  είναι  το  κίνητρο. Είπαμε  με  τον Καλλικράτη  σήμερα  οι  Δήμοι  δεν  μπορούν  να  αναλάβουν  , το  Υπουργείο  δια  βίου  μάθησης  αποκλείεται  να  χρηματοδοτήσει  κάποια  τέτοια  δράση. Ο  άνθρωπος  είναι  το  κέρδος  και  φαίνεται  ότι  το  κέρδος  μπαίνει  πάνω   από  όλα  και  με  γνώμονα  του  κέρδους  κατευθύνεται  και  η  έρευνα  αξιοποιείται  και  η  επιστήμη. Εδώ  θα  μπορούσε  να  τεθεί  και  ο  νέος  Νόμος  Πλαίσιο  για  τα  Πανεπιστήμια , αφού  συμπράττουμε  με  το  ΑΠΘ  , στο  νέο  Νόμο  πλαίσιο  προβλέπεται  ότι  κάθε  ίδρυμα  θα  λειτουργεί  σαν  ξεχωριστή  επιχείρηση  με  έσοδα  έξοδα  επενδύσεις. Θα  υπάρχουνε  Νομικές  εταιρείες  δημοσίου  δικαίου. Θα  υπάρχουνε  νομικές  εταιρείες  δημοσίου  δικαίου , θα  υπάρχουνε  συμπράξεις  με  ιδιώτες  για  να  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους. Άρα   είναι  μια  πολιτική  που  δίνει  την  ευκαιρία  στα  επιχειρηματικά  συμφέροντα  να  εισβάλλουν  στα  Πανεπιστήμια  , να  εμπλέκονται  με  ερευνητικά  προγράμματα  , επιστημονικές  μελέτες  και  συνέδρια.. Το  όφελος  φυσικά   για  αυτούς  είναι  πολλαπλό , συνδέονται  με  ένα  αξιόλογο  επιστημονικό  δυναμικό , μπορούν  να  το  αξιοποιήσουν  στις  επιχειρήσεις  τους  , παράλληλα  να  αποκτήσουν  πρόσβαση  επιστημονική  γνώση  και  νέα  τεχνολογία  για  τα  παιδία  δράση  των επιχειρήσεών  τους. Επίσης  εδώ  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  θα  ασκεί  κανένα  έλεγχο  πάνω  στο  συγκεκριμένο  Πάρκο ,η γνώση  που  θα  παράγεται  εκεί  θα  μπορεί  να  αποτελεί  αντικείμενο εμπορικής  εκμετάλλευσης  από  την στιγμή  που  θα  χρειάζεται  να  βρεθούνε  χρήματα  κυρίως  από  το  Πανεπιστήμιο  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες  του  έργου. Ποιες  εταιρείες  πια  επιστημονικά  ιδρύματα  θα  συνεργάζονται  με  το  ΕΑΠΟ  θα  αποτελούν  ευθύνη  της  ΑΝΓΡΕ  και  ενός  πενταμελούς  συμβουλίου. Επίσης  από  ότι  φαίνεται  θα  λειτουργεί  με  ιδιωτικά  κριτήρια  , πράγμα  που  σημαίνει  ότι  οι  μαθητές  οι  σπουδαστές  της  περιοχής  ακόμα  δεν  θα  μπορούν  να  χαίρονται  τα  επιτεύγματα  του  πάρκου  και  τις  εγκαταστάσεις  του  Πάρκου  δωρεάν. Έχουμε  παραδείγματα , παράδειγμα  το  μουσείο  σύγχρονης  τεχνολογίας  στην Θεσσαλονίκη . Όπου  τα  σχολεία  που  επισκέπτονται  πληρώνουν εισιτήριο  για  οποιαδήποτε  δράση  υπάρχει  εκεί  και  μάλιστα  σε  τέτοιες  δύσκολες  συνθήκες . Άρα  εμείς  αν  και  είναι  μια  πολύ  ωραία   ιδέα  όλο αυτό  δεν  συμφωνούμε  ούτε  με  τους  ούτε  έτσι  που  δημιουργήθηκε  κυρίως  με  την  ιδιωτική  χρήση  που  θα  έχει  στην  συνέχεια  και  θα  το  καταψηφίσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ευχαριστούμε  κυρία  Ντάγκα  , κύριε  Ζήση , κάποιος  να  τοποθετηθεί;  Ορίστε  κύριε  Δασκαλόπουλε.

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Καταρχήν κύριε  πρόεδρε  έτσι  για  την  σωστή  και  μόνο  ενημέρωση  των  και  του  κόσμου  εάν  θέλετε  και  των  συναδέλφων  εδώ  και  όχι  βέβαια  για  την δημιουργία  εντυπώσεων όπως  προσπαθούνε  κάποιοι. Οι  δηλώσεις  πόθεν  έσχες  στο  διαδίκτυο  εκτός  από  τον  Δήμαρχο έχουνε  υποχρέωση  να  υποβάλλουν  και  μια σειρά  άλλοι  εκλεγμένοι , παράδειγμα  όσοι  συμμετέχουνε   στις  επιτροπές. Και  επιπλέον  κάποιοι  δημόσιοι  υπάλληλοι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Να  πω  πάλι , να  το  πω  πάλι

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Να  μην  το  πείτε  , να  ολοκληρώσω  γιατί  όταν  αναφέρονταν  ο  κύριος  Δήμαρχος  δεν  το  είπατε  οπότε  χάνεται  αυτό  το  ηθικό  δικαίωμα  αν  θέλετε , και  να  με  αφήσετε  θα  είχα  τελειώσει  ήδη. Κάποιοι  υπάλληλοι  από  την θέση  στην  οποία  κατέχουνε πολλά  χρόνια,  πριν  την υποβολή  του  Καλλικράτη  έχουνε  υποχρέωση  να  υποβάλλουν δηλώσεις  του  πόθεν  έσχες. Ευχή  όλων  αυτών  ημών  πιστεύω  ότι  είναι  η  εξεύρεση  του  μαύρου  χρήματος  που  τυχόν  κυκλοφορεί  και  ο  καταλογισμός  ευθυνών  σε  όποιον  έχει  παρανομήσει. Επί  της  ουσίας  , υπάρχουνε  κάποιες  παλινωδίες  όσον  αφορά  τον φορέα  διαχείρισης  αναγκαστικά  καταλήξαμε  στο Πανεπιστήμιο. Και  λέω  αναγκαστικά  γιατί  σύμφωνα  με  την γνωμοδότηση  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους  την  υπαριθμ.322/2006  , τα  Ανώτερα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  είναι  Ν.Π.Δ.Δ.  υπάγονται  στους  φορείς  του  δημόσιου  τομέα  , και  είναι  η  δυνατότητα  προς  αυτούς  η  παραχώρηση  δημόσιας  έκτασης. Επειδή  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  μιλάμε  για  15  στρέμματα  τα  οποία  είναι  χαρακτηρισμένα  σαν  δασική  έκταση , μόνο  παραχώρηση  προς  ανώτερο  εκπαιδευτικό  ίδρυμα  για  εκπαιδευτικούς  σκοπούς  μπορεί  να  γίνει  η  συγκεκριμένη  παραχώρηση. Αυτό  είναι ρητά  και  κατηγορηματικά  από  το Νόμο , ήταν γνωστό , παρόλα  αυτά  υπήρχε  μια  παράβλεψη  η  οποία  δημιούργησε  και  αντιδικίες  και  δημόσιες  δηλώσεις  απέναντι  σε  υπηρεσίες. Πρόσφατα  σε  δημόσια  τοποθέτηση  ο  Δήμαρχος  καταφέρθηκε  ενάντια  στην υπηρεσία  την  τοπική  της  Διεύθυνσης  Δασών  Γρεβενών. Και  ο  ίδιος  είπε  ότι  πήρε  σήμερα  και  την απάντηση  την οποία  δεν  την  έχουμε λάβει  εμείς , θα  έπρεπε  . Μου  επιτρέπετε  να  συνεχίσω όμως  και  θα  συνεχίσω , αυτήν  την απάντηση  την οποία  σας  έστειλε  σήμερα  η  Διεύθυνση  Δασών  θα  έπρεπε  να  μας  την δώσετε. Αν  μη  τι  άλλο  θα  έπρεπε  να  καλέσετε  και  εδώ  κάποιον  υπεύθυνο , τον  Διευθυντή αν  θέλετε  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας  να  μας  πει  τις  εντάσσεις  του  τους  προβληματισμούς  του  και  δεν  ξέρω  και  εγώ  ότι  άλλο  υπάρχει. Γιατί  το  να  κάνουμε  δηλώσεις  απέναντι  σε  υπαλλήλους  από  τα  δημόσια  μέσα  κατέχοντας  θεσμική  θέση  δεν  νομίζω  ότι  είναι  και  το  καλύτερο. Και  από  την  άλλη  μεριά  να  βγαίνετε και  να  κατηγορείτε  ότι  είναι  άλλοι  οι  οποίοι  μέμφονται  υπαλλήλους  και  παρεμπιπτόντως  κύριε  πρόεδρε  , εγώ  ποτέ  δεν  κατηγόρησα  κανέναν  μα  κανέναν  δημοτικό  υπάλληλο. Ούτε  για  το  κύρος  του , ούτε  για  την εργατικότητά  του  , ούτε  για  τίποτα. Παλιότερα  αν θέλετε  ναι  στο  Νομαρχιακό  Συμβούλιο  είχε  γίνει  κάποια  συζήτηση  για  κάποιους  υπαλλήλους  συγκεκριμένης  υπηρεσίας. Θυμάμαι  χαίρομαι  που  ο  σημερινός  Δήμαρχος  τότε  Νομάρχης  θυμάται   και  τον  χαρακτηρισμό  του  οσφυοκάμπτη . Γιατί  πραγματικά  η  συμπεριφορά  κάποιων  ήταν  ανεπίδεκτη  όσον  αφορά  την υπαλληλική  τους  ιδιότητα. Λοιπόν  όσον  αφορά  τώρα  την  συγκεκριμένη  παραχώρηση  από  το  Πανεπιστήμιο . Υπάρχει  ένας  προβληματισμός  από  νομικούς  κύκλους  εάν  και  κατά  πόσο είναι  εφικτή  και  δυνατή  η  παραχώρηση  αυτήν. Δια  της  πλαγίας  οδός  αποφυγή  και  αποχαρακτηρισμού  της  συγκεκριμένης  έκτασης   από  δασικής  για  την χρησιμοποίηση  σε  οτιδήποτε  άλλο. Υπάρχουνε  λοιπόν  και  δεν   είναι  σίγουρο  νομικά  αυτό  , είναι  ερμηνεία  έτσι;  κάποιοι  άλλοι , οι  νόμοι  υπόκεινται  σε  ερμηνεία . Οι  φίλοι  μας οι  δικηγόροι  εδώ  το  ξέρουνε, υπάρχει  από  μια  μερίδα  λέω νομικών  οι  οποίοι  λένε  δεν  μπορεί  υπάρχει  πρόβλημα  σε  αυτό , εάν  ερωτηματικό. Αν  και  κατά  πόσο  θα  μπορέσει  να  συνεχιστεί  αυτήν  η  ιστορία  , δηλαδή  να παραχωρηθεί  από  το  Πανεπιστήμιο  προς  το  Δήμο. Ένα  πρόβλημα  σημαντικό  πιστεύω  είναι  αυτό . Ένα  άλλο  σημαντικό πρόβλημα  είναι  το  ζήτημα  της  Περιφέρειας. Εάν  και  κατά  πόσο  και  με  ποιον  τρόπο  η  Περιφέρεια  συμμετέχει  συμβάλλει  γιατί , από ότι  γνωρίζουμε   όλοι  οι  μελέτες  οι  οποίες  είχαν εκπονηθεί  από  την προηγουμένη  Νομαρχία  έχουνε  πάει  πλέον  στην  Περιφέρεια. Καλό  θα  ήταν  για  την  ενημέρωση  την δικιά  μα ς να  υπήρχε  εδώ  σήμερα  ο  Αντιπεριφερειάρχης  για  παράδειγμα  , ο  οποίος  θα  συνηγορούσε  θα  έλεγε  τις  απόψεις  του  θα  ξέραμε  τελικά  να  πούμε  που  κινούμαστε. Για  να  βρεθούμε  σε  κάποιο στιγμή  σε  αντιπαλότητα  απέναντι  στο  Δήμο  και στην Περιφέρεια, γιατί  δεν   νομίζω  αυτό  να  συμβάλλει  στο  σκοπό  ο οποίος είναι  η  υλοποίηση  και  η  πραγματοποίηση  του  συγκεκριμένου  έργου. Δεν υπάρχει  δυστυχώς  σήμερα  αυτό ,  δεν  ξέρω  παράβλεψη , εσκεμμένη;  Δεν  το  ξέρω αυτό  , αυτό  θα  μας  ενημερώσει  ο  Δήμαρχος. Υπάρχουνε  λοιπόν  κάποια  πραγματικά  προβλήματα  όσον  αφορά  την υλοποίηση  του  εγχειρήματος  κα  υπάρχει  ο  προβληματισμός  γιατί  στις  μέχρι  τώρα  προσπάθειες  για  την  υλοποίηση  από  την  προηγούμενη  Νομαρχία  υπήρχαν  πράγματι  , υπήρχαν πράγματι  κάποιες παλινωδίες  και  κάποια  καθυστέρηση. Αυτό  λοιπόν  μα ς  κάνει  να  είμαστε  επιφυλακτικοί  όσον  αφορά  την δυνατότητα  υλοποίησης  του  συγκεκριμένου  εγχειρήματος  με  το  συγκεκριμένο  τρόπο  που  επιλέγεται  την  συγκεκριμένη  στιγμή. Και  μια  παρατήρηση  θα  ήθελα  να  κάνω  δεν  αναφέρθηκε  καθόλου  στην συμβολή  της  προσέγγισης  με  το  Πανεπιστήμιο , εάν  και  κατά  πόσο  δεν  ξέρω  ποια  ήταν  αυτήν  του  κυρίου  Βουλευτή. Καλό  είναι  να  κατηγορείται  και  να  λοιδορείται  σε  κάποιες  ξέρω  εγώ , τοποθετήσεις  κάποιων θεσμικών  αφού  έτσι  κρίνεται  σωστό , αλλά  καλό  είναι  να  αποδίδουμε τα  του  καίσαρει  τω  καίσαρα  , ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Σας  ευχαριστώ  κύριε  Δασκαλόπουλε , κάποια  άλλη  τοποθέτηση , ορίστε  κύριε  Δήμαρχε  να  κλείσουμε  και  να  πάμε  σε  ψηφοφορία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Ευχαριστώ  πολύ. Μια  δήλωση μόνο  να  κάνω  ότι , επαγγελματικά  ασχολούμαι  με  μια  και  μόνο  δραστηριότητα  , δεν  έχω  κάνει  ποτέ  αγοροπωλησίες   αμνοερίφιων  και  ούτε  θα  κάνω  για  κανένα  λόγο. Όσον  αφορά  τον  κύριο  Βουλευτή  φυσικά  νομίζω  δημοσίως  έχω  ευχαριστήσει  και  έχομε  το  θάρρος  και  τη  παρρησία  να  το  λέμε. Έχουμε  ευχαριστήσει το  Βουλευτή  Γρεβενών  γιατί  ήταν  παρόν  στην  συνάντηση  που  είχαμε  με  τον  Πρύτανη. Αυτό  όμως  δεν  σημαίνει ότι ως  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  και  ως  Δήμος  μετέπειτα  δεν  μιλούσαμε  και  δεν  είχαμε τη  επαφή  με  τα  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης , θέλαμε  όμως  και  τη δική  του  παρουσία  για  να  επιβεβαιώσω  όπως  και  στην  Υπουργό  Παιδείας  όταν  χρειάστηκε  να  πάρουμε  την  βεβαίωση. Και  εκεί  που  είναι  παρόν  εμείς  έχουμε   το  θάρρος  και  την  παρουσία  να  λέμε  ναι  μπράβο  ήταν  παρόν. Δεν  μπορεί  α  έχει  κανείς  την  απαίτηση  να  ποιούμε την  νήσσα , νομίζω  ότι  είναι  αυτονόητα  κάποια  πράγματα. Η  ίδια  η  υπηρεσία  η  τοπική  που  βλέπω  έχει  φροντίσει  να  διοχετεύσει  το  όποιο  υλικό  θέλει , μας  έστειλε  πρώτα  στον ΟΣΚ  να  πάρουμε  βεβαίωση  τότε  ότι  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  κατασκευάζει  σχολικά  κτίρια  , να  σας  στα  θυμίσω  λίγο. Που  ήταν  ο  μοναδικός  φορέας  που  κατασκεύαζε  σχολικά  κτίρια  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  , παρόλα  αυτά  βρήκαμε  κάποιον  γνωστό  τον  κύριο  Καλογήρου  τότε  από  την  Κοζάνη  που  ήταν  στον  Οργανισμό  και  ενώ  αρνούνταν ……. , λέει  είναι  δυνατόν;  Μα  είναι  αυταπόδεικτο  ποιος  εκτελεί  τα  έργα  για  τα  σχολεία , μας  δώσανε  και  αυτήν  την  βεβαίωση. Όταν  πήγαμε  αυτήν  την  βεβαίωση  μετά  προέκυψε  άλλο , λέει  θα  πρέπει  αυτό  που  θα  κάνετε  να  είναι  εκπαιδευτικό  ίδρυμα , να  έχει  εκπαιδευτικούς  σκοπούς  βεβαίως  γιατί λέει , ο  Νόμος  λέει  , μιλάει  για  σχολεία. Προσπαθήσαμε  , εκεί  μας  βοήθησε  όντως  ο  Βουλευτής  Γρεβενών  στο  ραντεβού  με  την  Διαμαντοπούλου  την  οποία  την  έχω  ευχαριστήσει  κατ ΄ επανάληψη  μέχρι  που  κατηγορήθηκα. Και  όντως  μας  έδωσε  η  κυρία  Διαμαντοπούλου  την  διαβεβαίωση , αυτό  το  Εκπαιδευτικό  Αστρονομικό  Πάρκο  του  Όρλιακα  θα  χρησιμοποιηθεί  για  ερευνητικούς  και  εκπαιδευτικούς  σκοπούς. Δυστυχώς  στους  τοπικούς  ιθύνοντες  δεν  αρκούσε  αυτό  και  γίνανε  αλλεπάλληλες συσκέψεις  με  πολεοδομία  με  Τεχνικές Υπηρεσίες , με  Διεύθυνση  τεχνικών  υπηρεσιών με  τον  Διευθυντή  Δασών , ο  οποίος  αρνούνταν  να  αποδεχθεί  ότι  το  εκπαιδευτικό και  ερευνητικό , είναι  και  σχολικό  ή  και  τα  αντίστροφο. Τώρα  ποιο  είναι  πιο  μείζον , δεν ξέρω  εάν  έπρεπε  να  έχει  η  βεβάιωσή  μας  δημοτικό  σχολείο ή  κάτι  άλλο. Δυστυχώς  ούτε  ιδιώτες  ήμασταν  ούτε  ξενοδοχείο  κάνουμε  , γιατί  πολλά  ξενοδοχεία  έχουνε  γίνει  μέσα  στην φύση , με  πολύ  μεγάλη  ευκολία. Εδώ  όμως  ένας  δημόσιος  φορέας δεν  ήταν  τόσο  εύκολο  να  πάρει  αυτήν  την  περιβόητη  βεβαίωση. Και  έτσι  λοιπόν  οδηγηθήκαμε  σε  αυτόν  τον  δρόμο  τον  δρόμο που  προς  τιμή  της  πρέπει  να  το  πω  και    το  έχω  ξαναπεί  βρήκαμε  ένα  σύμμαχο  στην  διαχειριστική  αρχή , την  σημερινή  ειδική  γραμματέα. Τότε  επικεφαλή  της  διαχειριστικής  αρχής  την  Γεωργία  την  Ζεμπιλιάδου  η  οποία  πραγματικά    μας  στήριξε  μας  συνέδραμε  και  μας  βοήθησε  πάρα  πολύ  στο  να  ακολουθήσουμε  αυτήν  την οδό. Και  ήταν  πραγματικά  ένθερμα  τα  στελέχη  της  διαχειριστικής  αρχής  και  ο  σημερινός  επικεφαλής  σε  αυτήν την  προσπάθεια. Από  τη  άλλη  σήμερα  έχω  δει  μια  προσπάθεια  κάποιων  ανθρώπων  να  ακυρώσουν  αυτήν  την  προσπάθεια , που  είναι  κόντρα  σίγουρα  στην  β βούληση  της  κοινωνίας. Μιλούνε  άλλες  φορές  ως  εκπρόσωποι  της  περιφερειακής  ενότητας  ή  του  Αντιπεριφερειάρχη , μιλούν άλλες  φορές   ως  τιμητές  των  πάντων  και  κινδυνολόγοι  των  πάντων  χωρίς  να  αναφέρονται  πουθενά  για  την  σπουδαιότητα για  την  σημαντικότητα   του  έργου  και  για  το  πόσο  το  ζητεί  και  το  επιζητεί  η  τοπική  κοινωνία. Γνωρίζουνε  όλοι  ξέρουνε  όλοι  και  όλοι  θα  τοποθετηθούν  για  αυτές  τις  θέσεις  που  προσπαθούν  να  ξεπουλήσουν  ότι  έχει  προχωρήσει. Δεν  σας  αρκεί  ότι ανέφερα , ότι  σε  συνάντηση  με  τον  Περιφερειάρχη  παρουσία  με  τον  Αντιπεριφερειάρχη   που  δεν το  είπα  πριν  σας  το  λέω  τώρα  στο  γραφείο  του  Περιφερειάρχη  συζητήθηκαν  τα  έργα  που  θα  προωθηθούν  από  το  ΕΣΠΑ  μιας  και  όλες  οι  μελέτες  που  υπάρχουνε  έτοιμες  έχουνε  γίνει  είτε  από  την  ΑΝΓΡΕ  , είτε  από  την  ΑΝΚΟ  για  λογαριασμό  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης . Και  είπαμε η  γέφυρα  του  Πόρου  γίνεται  από  την  Περιφερειακή  Ενότητα , ο  δρόμος  για  την  Βασιλίτσα  κατατίθεται  από  την  Περιφερειακή  Ενότητα , και  ποια  έργα  θα  γίνουνε, η  Πραμόριστα  που  την  είχε δημοπρατήσει  η  ΑΝΓΕ  εκχωρήθηκε  στην  Περιφερειακή  Ενότητα. Η μετεγκατάσταση  των  οικισμών  που  ήταν  καθαρά  έργο  αναπλάσεων  και  μπορούσε  να  υποβληθεί  πρόταση από  τον  Δήμο  και  είχε  δημοπρατηθεί  από  την  ΑΝΚΟ , θα  υποβληθεί  από  την  Περιφερειακή  Ενότητα  . Και  συμφωνήθηκε  ποια  είναι  αυτά  που  θα  προχωρήσει  ο  Δήμος και  γιατί. Γιατί  ήταν  ο  εγγυητής  γιατί ήταν  ο  φορέας στον οποίος γνώριζε  και  ήξερε  και  οι  άνθρωποι με  τους  οποίους   συνεργάστηκαν  τόσα  χρόνια από  το  Πανεπιστήμιο  και  ο  κύριος  Συραδάκης  και  ο  Αθανάσιος  ο  Οικονόμου  που  προς  τιμή  του  σπαταλά  το  πολύτιμο  χρόνο  του , πραγματικά τον  πολύτιμο  χρόνο  του  γιατί  αγαπά  τον  τόπο  του  και  κάποιοι  εδώ  προσπαθούν  να  ακυρώσουν  τα  πάντα. Δεν  θα  πω  κάτι  άλλο , να  κρίνουν  οι  πολίτες  πραγματικά  τον  νεποτισμό   που  διακρίνει  κάποιους  ανθρώπους  , την αναβλητικότητα  που  έχουνε  αλλά  και  την πρωτοφανή  επιθετικότητα  να  ακυρώσουν  ότι  καλό   πάει  να  δημιουργηθεί , ότι  πρωτοπόρο  και  μοναδικό  πάει  να  δημιουργηθεί  σε  αυτόν  τον  τόπο. Έλεος  πλέον   με  αυτήν  την ισοπέδωση  με  αυτόν  τον  μηδενισμό  των  πάντων. Δεν  μπορούμε  να  μιλάμε για  ανάπτυξη  δεν  μπορούμε  να  μιλάμε  για  Γρεβενά   όταν  το  μοναδικό  που  μας  ενδιαφέρει  είναι  να ακυρώσουμε  ότι  πρωτοποριακό  γίνεται σε  αυτόν  τον  τόπο. Και  εύχομαι  οι  πολίτες  των  Γρεβενών  να  δούνε  να  ακούσουν  το  τι  σήμερα  λέμε  και  τι  τοποθετήσεις  κάνουμε  σας  ευχαριστώ  πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε. Παρακαλώ  δια  ανατάσεως  της  χειρός  όσοι  είστε  υπέρ  της  έγκρισης  της  προγραμματικής  σύμβασης    του  θέματος , κατά;….

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.