Ημέρα: 19 Ιουλίου 2011

Αυστηρότερες διαδικασίες αποτρέπουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Συστάσεις προς τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αυστηρότερους όρους όσον αφορά την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος