Ημέρα: 28 Μαΐου 2011

Δορυφόροι ανακάλυψαν 17 «χαμένες» πυραμίδες στην Αίγυπτο

Οι ανασκαφές επιβεβαιώνουν ήδη ορισμένα από τα ευρήματα συμπεριλαμβανομένων δύο πυραμίδων Ένα λαμπρό πεδίο αρχαιολογικών ερευνών αποκάλυψε μία νέα υπέρυθρη δορυφορική