Ημέρα: 25 Μαΐου 2011

Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την Υγεία: Να μην κλείσουν κλινικές αιχμής σε νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας

Ιατρικός κόσμος και φορείς αντίθετοι στην έκθεση του υπουργείου Υγείας Η αντίθεση γιατρών και φορέων της Δυτικής Μακεδονίας στο σχέδιο