Ημέρα: 20 Μαΐου 2011

Τον μισθό της νέας θέσης θα παίρνουν οι μεταταγμένοι νομαρχιακοί υπάλληλοι

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών για όσους μετατάσσονται από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε Δήμους Τις αποδοχές της θέσης στην οποία μετατάχθηκαν θα λαμβάνουν