Ημέρα: 7 Μαΐου 2011

H συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη

ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη της υπαίθρου στη Δυτική Μακεδονία «Το καλάθι της αγοράς – Αγροτική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με εισηγητή