Ημέρα: 2 Μαΐου 2011

Ο Σωτήρης Βόσδου ανέλαβε Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Δακή (6200/234/8.3.2011), περί διορισμού Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο