Λύση στα προβλήματα του Νομού Γρεβενών που έχουν προκύψει από τις εκκρεμείς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις λόγω νομοτεχνικών προβλημάτων, υποσχέθηκε η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη, μετά από τη στοχευμένη παρέμβαση που έκανε χθες Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011, ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών κ. Θανάσης Χαντάβας, στο πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας».
Με την ευκαιρία της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ο Βουλευτής του Νομού Γρεβενών, επανήλθε και πάλι σε τοπικά ζητήματα κατά την ομιλία του, μετά από τις συνεχείς παρεμβάσεις του που είχαν προηγηθεί τόσο στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όσο και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο κ. Χαντάβας συνέδεσε την προστασία της ελληνικής βιοποικιλότητας με το στοίχημα της περιφερειακής πράσινης ανάπτυξης στην χώρα σημειώνοντας ότι: «Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαθέτει μία από τις πιο πλούσιες βιοποικιλότητες πανευρωπαϊκά. Ειδικά σήμερα, όπου βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση ενός  πολιτικού και θεσμικού επανασχεδιασμού, ο ρόλος και η σημασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να διαπερνούν οριζόντια τις περισσότερες από τις πολιτικές που υιοθετούνται. Το μεγάλο στοίχημα όμως σε αυτή την προσέγγιση, είναι να μην δούμε μόνο την περιβαλλοντική προστασία, ως μία στείρα απαγόρευση. Η ελεγχόμενη παρουσία του ανθρώπου στη Φύση είναι αναγκαία, ακριβώς για να έχουμε την προστασία και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Αλλά και για να μάθουμε τελικά να συμβιώνουμε με το περιβάλλον που θέλουμε να προστατεύσουμε
Στη βάση αυτή ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών αναφέρθηκε σε ειδικές τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν στο νομοσχέδιο αναφορικά με τα έργα που έχουν κατασκευαστεί από την Νομαρχιακή ή Τοπική Αυτοδιοίκηση, και δεν αξιοποιούνται επειδή δεν έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση.  Ο κ. Χαντάβας υπογράμμισε ότι: «…στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν γίνεται σε κανένα άρθρο αναφορά, για τις περιπτώσεις εκείνων των έργων που έχουν κατασκευαστεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή τις  Δημοτικές Αρχές, και δεν διαθέτουν σήμερα περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Τέτοιο έργο είναι για παράδειγμα το φράγμα του Αγίου Γεωργίου στα Γρεβενά. Το έργο αυτό ενώ έχει κατασκευαστεί δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε να κατασκευαστεί αρδευτικό δίκτυο επειδή δεν διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας που βραβεύθηκε ως το καλύτερο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα και ενώ λειτουργεί για πολλά χρόνια δεν μπορεί κι αυτό να αδειοδοτηθεί σήμερα για τους ίδιους λόγους.
Γνωρίζω κ. Υπουργέ, ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να λυθούν στα πλαίσια ενός Προεδρικού Διατάγματος. Είναι ευκαιρία όμως να τα λύσουμε στα πλαίσια αυτού του νομοσχεδίου.
Για το λόγο αυτό, προτείνω να υπάρξει προσθήκη στο άρθρο 21 του παρόντος νομοσχεδίου που να αναφέρει  “Για έργα ή δραστηριότητες που είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα ή/και δημοσίου συμφέροντος,  και έχουν κατασκευαστεί πριν το 2000 αλλά λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντικούς όρους, να προβλέπεται η αδειοδότησή τους με την υποβολή της σχετικής Περιβαλλοντικής Μελέτης – Μελέτης Σκοπιμότητας στην αρμόδια Υπηρεσία περιβάλλοντος που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
· Τη  σκοπιμότητα του έργου ή της δραστηριότητας.
· Το μέγεθος των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής από την κατασκευή του έργου στο παρελθόν, καθώς και από τις επιπτώσεις από τη λειτουργία
του.
Συγκριτική αξιολόγηση των επιπτώσεων από την καθαίρεση του έργου σε σχέση με τις επιπτώσεις από τη σημερινή λειτουργία του.

· Αυστηρά μέτρα και περιορισμούς για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής.
Η αρμόδια υπηρεσία, αφού λάβει υπόψη της και τυχόν γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών που θα κρίνει αυτή, θα αποφανθεί για την καθαίρεση του έργου ή τη συνέχιση της λειτουργίας του με βάση τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εκδώσει κι έτσι θα δίνεται μία οριστική λύση για τη λειτουργία και την αξιοποίηση μίας σειράς τέτοιων έργων υποδομής, που είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο στο Νομό Γρεβενών.
Στη συνέχεια ο κ. Χαντάβας αναφέρθηκε στο άρθρο 21 του νομοσχεδίου στο οποίο γίνεται μνεία στην ΚΥΑ 23069 που αναφέρεται στον: «Χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμό ζωνών προστασίας και καθορισμό χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης».
Ο Βουλευτής του Νομού ζήτησε την τροποποίηση της ΚΥΑ επειδή «χαρακτηρίζεται από το παράδοξο οι απαγορεύσεις να είναι πιο αυστηρές στις δραστηριότητες που προβλέπεται να εκτελούνται εντός της Περιφερειακής Ζώνης σε σχέση με αυτές που προβλέπονται εντός του Εθνικού Πάρκου!
Πρόκειται δηλαδή, για μία ΚΥΑ κ. Υπουργέ, που είναι πιο ελαστική στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου από ότι στην Περιφερειακή Ζώνη. Αυτό το παράδοξο όμως, έχει οδηγήσει στην καθυστέρηση της κατασκευής ενός σημαντικού οδικού άξονα για την περιοχή, το δρόμο που συνδέει τα Γρεβενά με τη Βασιλίτσα, για τον οποίο ενώ έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, καθυστερεί η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, γιατί ένα μικρό σημείο του δρόμου, εντάσσεται σε μία μύτη της ζώνης NATURA.
Αυτά είναι προβλήματα κ. Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που θα πρέπει να ξεπεραστούν, αν επιθυμούμε να γνωρίσουμε περιφερειακή ανάπτυξη
Ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών, ολοκλήρωσε την ομιλία του σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να αποτελέσει μία ευκαιρία αν γίνει αντιληπτό ότι : « Χρειαζόμαστε έναν σχεδιασμό όπου η περιφερειακή ανάπτυξη να ενσωματώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στο πλαίσιο μίας πραγματικής πράσινης ανάπτυξης
Μετά το τέλος της ομιλίας του κ. Βουλευτή, η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρμπίλη, κάλεσε τον κ. Χαντάβα σε ιδιαίτερη συνάντηση και του υποσχέθηκε ότι τα προβλήματα του Νομού Γρεβενών θα λυθούν σύντομα με Προεδρικό Διάταγμα.

Δείτε το βίντεο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.