Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας

10 Νοεμβρίου, 2018 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 60/17 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί

τους Περιφερειακούς Συµβούλους, µέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας:

 1. κ. ∆ασκαλόπουλο Αντώνιο
 1. κ. Χριστοφορίδη Γεώργιο
 1. κ. Καρυπίδου Μαρία
 1. κ. Κώττα Παναγιώτη
 1. κ. Καρακασίδη ∆ηµήτριο
 1. κ. Ιωαννίδη Κυριάκο
 1. κ. Μαργαρίτη Γεώργιο
 1. κ. Βόσδου Σωτήριο
 1. κ. Ζεµπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 14/11/2018 και ώρα 13:30 στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης, 2ος όροφος (αίθουσα οικονοµικής επιτροπής) µε θέµατα:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενης συνεδρίασης.
 1. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκµετάλλευση κοιτασµάτων χρωµίτη στην περιοχή του Βόρειου Βούρινου Γρεβενών – Κοζάνης» (Υποκατηγορίας Α1, Οµάδας 5ης, Α/Α 2). Φορέας του έργου: ΕΛΛΗΜΕΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.

Εισηγητές: 1) κ. Γεώργιος Θωµαΐδης, υπάλληλος του τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Γρεβενών και 2) κ. Καλλιόπη Αδαµίδου, υπάλληλος του τµήµατος Περιβάλλοντος Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας

 1. Μ.Π.Ε. του έργου: «Μελέτες έργων αντιπληµµυρικής προστασίας στον ποταµό Αλιάκ-µονα, από την συµβολή µε τον παραπόταµο Στραβοπόταµο (Γκαλέσαβο) έως τη γέ-φυρα Αµµουδάρας, στο ∆ήµο Άργους Ορεστικού, της Περιφερειακής Ενότητας Κα-στοριάς, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (Υποκατηγορίας Α2, Οµάδας 2ης, Α/Α 15α). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Εισηγητές:1) κ. Ευγενία Αµπαρτζάκη, Προϊσταµένη του τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδρο-οικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς και 2) κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς
 1. Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια βιορευ-στά, ισχύος 0,5 MW, στη θέση «τεµ 626» συµπληρωµατικής διανοµής 1964 Φτελιά – Γαλιαννά, της Τ.Κ. Πτελέας, του ∆ήµου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζά-νης, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (Υποκατηγορίας Α2, Οµάδας 10ης, Α/Α 5 και Κατηγορίας Β, Οµάδας 9ης, Α/Α 201). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν. – ΜΑΡΚΟΥ Ε. Ι.Κ.Ε.

Εισηγήτρια: κ. Φωτεινή Τσιολάκη, Προϊσταµένη του τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονο-µίας Π.Ε. Κοζάνης

 

Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας

Κωνσταντίνος Γέρου

This entry was posted on Σάββατο, 10 Νοεμβρίου, 2018 at 09:08 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply