Ημέρα: 9 Ιουνίου 2018

Ανδρέας Πάτσης: Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης ως μέσο εξόδου από την κρίση…

Συμπόσιο για την επιχειρηματικότητα Σημαντικές προσωπικότητες από τον οικονομικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, συμμετείχαν στο 1ο Συμπόσιο Οικονομίας – Επιχειρηματικότητας