Ημέρα: 28 Μαΐου 2018

ΣΤΙΓΜΕΣ από το ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Έναρξη εργασιών εξόρυξης χρωμίτη στον Έξαρχο Γρεβενών ( Βοϊδόλακκος του Μπούρινου) – Γράφει ο Βασίλης Αποστόλου

"Όταν η Ιστορία επαναλαμβάνεται" ... Η εφημερίδα της Κοζάνης Βόρειος Ελλάς (/28-6-36) γράφει για τις εργασίες ανόρυξης μεταλλευμάτων στον Έξαρχο Γρεβενών.