Ημέρα: 3 Φεβρουαρίου 2016

Γρεβενά: “Ενημερωτική ημερίδα GABE – Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – Αλβανίας για την αξιοποίηση της βιομάζας”

Ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, 11 Φεβρουαρίου 2016 - Πρόσκληση- Δείτε το πρόγραμμα Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών