Ημέρα: 9 Μαρτίου 2015

Ανέλαβε Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας ο Δημοσθένης Χρήστου… – Βιογραφικό

Ανακοινώνεται ότι την 06-03-2015, ύστερα από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Γενικού