Ημέρα: 18 Φεβρουαρίου 2015

Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης-Κατάρτισης για το θεσμικό πλαίσιο & Πρακτική Εκμάθηση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για φορείς Δημοσίου

Πρόσκληση προς τους Δημάρχους: Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, Όπως σας είναι γνωστό, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου (περισσότερα…)