Ημέρα: 22 Ιουλίου 2014

Φάμπρικα πλαστών απολυτηρίων για μια θέση στο Δημόσιο

Είχαν στήσει "βιομηχανία" παραγωγής πλαστών απολυτηρίων ώστε να εξασφαλίζουν σε ενδιαφερόμενους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον διορισμό Φάμπρικα πλαστών απολυτηρίων