Ημέρα: 25 Μαρτίου 2014

Αποζημίωση και επίδομα ανεργίας για τους απολυμένους του δημοσίου

ΡΥΘΜΙΣΗ Αποζημιώσεις και επίδομα ανεργίας για τους δημοσίους υπαλλήλους που απολύονται προβλέπει διάταξη που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αναμένεται