Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

O Deliveras έγινε «Γρεβενιώτης»

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Δευτέρα 17 Μαρτίου

Μάρτιος 14th, 2014 by Χρήστος Μίμης

Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΚΡΑΝΙΑΣ».
2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Βεντζίων».
3. Αποδοχή επιχορήγησης 28.548,35 € από το Υπ. Εσωτερικών για υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄τρίμηνο 2013 (20%)» και σύνταξη του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης 190.000,00 € από ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ), για αγορά οικοπέδου Εθνικής Τράπεζας και σύνταξη του 8ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης πρόσθετης πίστωσης ΣΑΤΑ 2013, Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014.
6. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» στο ΠΔΜ του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Γρεβενών για την υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης.
7. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2014)».
8. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
9. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ».
10. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ».
11. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου:« ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ».
12. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου:« ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».
13. Ανασυγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής.
14. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής συγκοινωνιακού έργου.
16. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γρεβενών οικ. έτους 2013.
17. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γρεβενών οικ. έτους 2013.
18. Υπογραφή διμερούς σύμβασης με το ΚΤΕΛ ΑΕ για την παροχή συγκοινωνιακού έργου : «Αστική Συκγκοινωνία».
19. Ορισμός αναδόχου προμηθευτή η προμηθευτών για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
20. Κάλυψη δαπάνης κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.
21. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς «οπωρολαχανικά» στον κ. Παυλόγλου Απόστολο του Γεωργίου.
22. Σχετικά με την Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Μεσολουρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσολουρίου «Ο Αη Δημήτρης».
23. Συζήτηση αιτήματος Δαδαλή Νικολέτας του Στεργίου για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ/Κ Λάβδας.
24. Συζήτηση αιτήματος Δάσκαλου Δημητρίου του Ιωάννη για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ/Κ Σμίξης.
25. Επί αιτήματος Γιάτσιου Παναγιώτη.
26. Επί αιτήσεως Ίττη Δημητρίου.
27. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, αυθαίρετων κατασκευών ιδιοκτησίας του Δήμου Γρεβενών που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο (πλατεία) του οικισμού Πηγαδίτσας του Δήμου και Νομού Γρεβενών.

This entry was posted on Παρασκευή, Μάρτιος 14th, 2014 at 09:17 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply