Ημέρα: 9 Ιουλίου 2013

Μηνιαία δραστηριότητα υφισταμένων Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Τον μήνα Ιούνιο του 2013 είχαμε μείωση του αριθμού των κλοπών – διαρρήξεων... Η δραστηριότητα των υφισταμένων μας Αστυνομικών Διευθύνσεων (Γρεβενών,