Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Διευκολύνσεις σε φοιτητές για τα δικαιολογητικά του στεγαστικού επιδόματος – Πως θα εξασφαλίζουν τα 1.000 Ευρώ

25 Απριλίου, 2013 by Χρήστος Μίμης

Διευκολύνσεις σε φοιτητές για τα δικαιολογητικά του στεγαστικού επιδόματος

Απλές φωτοτυπίες μπορούν να προσκομίζουν οι φοιτητές στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να λάβουν στη συνέχεια το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ.

Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων των ΔΟΥ, που προέκυψαν μετά από την έκδοση της Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για το θέμα αυτό.

Ειδικότερα, η επικύρωση αντιγράφου θεωρημένου από τη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου από το πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της γίνεται μόνο από δικηγόρο. Αντίγραφο του ήδη επικυρωμένου, από δικηγόρο ακριβούς αντιγράφου, επικυρώνει οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή Κ.Ε.Π. όσες φορές απαιτείται.

Συνεπώς, το εν λόγω δικαιολογητικό, νομίμως επικυρωμένο, κατά τα ανωτέρω, πρέπει ένα αντίγραφό του να έχει επικυρωθεί πρώτα από δικηγόρο.

Ομως, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να δεχθούν απλές φωτοτυπίες των μισθωτηρίων συμβολαίων, συνοδευόμενα από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

Οσον αφορά στο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων αυτό είναι διοικητικό έγγραφο. Επομένως, στην περίπτωση υποβολής του δικαιολογητικού αυτού, πρέπει να γίνεται δεκτό και αντίγραφό του, που έχει επικυρωθεί από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθώς και απλή Φωτοτυπία αυτού συνοδευόμενη από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

Επίσης, το ηλεκτρονικά χορηγούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα. μέσω του συστήματος TAXISNET, έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. 2837/0030/11.11.2003 (Β’ 1685) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και συνεπώς πρέπει να γίνεται  αποδεκτό, χωρίς να απαιτείτε περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση του εντύπου Ε9 μπορεί να γίνουν δεχτές απλές φωτοτυπίες συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση.

Σιωμόπουλος Ντίνος

This entry was posted on Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2013 at 08:31 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply