Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Επιστροφές φόρων με διαδικασίες εξπρές

29 Μαρτίου, 2013 by Χρήστος Μίμης

ΕΝΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Επιστροφές φόρων με διαδικασίες εξπρές

Ανάσα ρευστότητας στην αγορά αναμένεται να δώσει άμεσα το Δημόσιο, επισπεύδοντας τις διαδικασίες για την επιστροφή φόρων σε πάνω από 330.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό του, ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης δίνει εντολή στις εφορίες να «ξεπαγώσουν» τις επιστροφές φόρων που συνολικά αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ αφού πρώτα προχωρήσουν αυτεπάγγελτα στο συμψηφισμό οφειλών προς και από το Δημόσιο. Με την εγκύκλιο καθιερώνονται διαδικασίες εξπρές για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους. Ποσά φόρων (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος) έως 300.000 ευρώ που έχουν εκκαθαριστεί και έχει εκδοθεί ΑΦΕΚ (Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης) επιστρέφονται εντός 10 ημερών, ενώ για μεγαλύτερα ποσά η επιστροφή πραγματοποιείται εντός δυο μηνών.

Για 255 χιλ. φυσικά πρόσωπα
Έτσι, εντός των προσεχών ημερών περίπου 255.000 φυσικά πρόσωπα θα εισπράξουν επιστροφές φόρων εισοδήματος συνολικού ποσού 94,3 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 78.000 επιχειρήσεις θα πάρουν πίσω φόρους εισοδήματος ύψους 1,33 δισ. ευρώ, εντός των επομένων τριών μηνών. Επιπλέον, το αργότερο σε 3 μήνες αναμένεται να έχουν καταβληθεί επιστροφές ΦΠΑ συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ σε 11.700 επιχειρήσεις. Η εξόφληση των εκκρεμών επιστροφών, γίνεται κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ, με όσα έχουν εκκαθαριστεί παλαιότερα να προηγούνται. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου οι «εκκρεμείς» επιστροφές φόρων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Επιστροφές για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ. Στην κατηγορία αυτή θα περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν δηλώσεις ή αιτήσεις επιστροφής, κατά περίπτωση, για τις οποίες έχει εκδοθεί ΑΦΕΚ και έχει εκκαθαριστεί η απαίτηση.

Για τις συγκεκριμένες επιστροφές θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Εφόσον ο δικαιούχος της επιστροφής έχει οφειλές προς το Δημόσιο, το ΑΦΕΚ εξοφλείται συμψηφιστικά αυτεπαγγέλτως από τη ΔΟΥ

Εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει οφειλές προς το Δημόσιο, ή υπολείπεται ποσό προς επιστροφή μετά τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των οφειλών του, τότε:

α) Προκειμένου για ΑΦΕΚ επιστροφής κάτω των 300.000 ευρώ, αποστέλλεται σε αυτόν εντός 10 ημερών από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να προσέλθει στη εφορία για την είσπραξη του ποσού προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά πληρωμής. Τα ποσά θα επιστρέφονται άμεσα από τη ΔΟΥ μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών. Εναλλακτικά σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει γνωστοποιήσει στη ΔΟΥ τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού τότε το ποσό θα πιστώνεται στο λογαριασμό του, εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών.

β) Προκειμένου για ΑΦΕΚ επιστροφής άνω των 300.000 ευρώ, για την πληρωμή των οποίων απαιτείται έγκριση από τον υπουργό Οικονομικών (ή το εκάστοτε εξουσιοδοτούμενο από αυτόν όργανο), η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται εντός το πολύ 2 μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ.

2. Επιστροφές για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση των σχετικών αιτήσεων, δεν έχει εκδοθεί ΑΦΕΚ ή αυτό που έχει εκδοθεί δεν έχει εκκαθαριστεί από την αρμόδια ΔΟΥ θα ακολουθείται διαφορετική διαδικασία.

Επιστροφή ΦΠΑ
Οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ θα αξιολογούνται άμεσα από τη ΓΓΠΣ, και αυτομάτως θα εξαιρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες η επιστροφή πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου.

Για αιτήσεις των οποίων η επιστροφή διενεργείται άμεσα χωρίς έλεγχο το ΑΦΕΚ εκδίδεται από τις ΔΟΥ εντός 15 ημερών.

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος αυτός ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών, ενώ το ΑΦΕΚ εκδίδεται εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος
Η ΓΓΠΣ για όσες περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προβαίνει κατόπιν των προβλεπόμενων ελέγχων στους απαραίτητους συμψηφισμούς και επιστρέφει στους δικαιούχος το τυχόν εναπομένον ποσό εντός 15 ημερών από την εκκαθάριση.

Για όσες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, η ΓΓΠΣ εκδίδει και αποστέλλει σε κάθε ΔΟΥ κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και έλεγχο του επιστρεπτέου ποσού. Ο έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή της.

Μετά τους σχετικούς ελέγχους, για όσους φορολογούμενους έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η ΔΟΥ ο φόρος επιστρέφεται στους δικαιούχους εντός 15 ημερών.

ΦΠΑ
Το αργότερο σε 3 – 4 μήνες αναμένεται να έχουν καταβληθεί επιστροφές ΦΠΑ συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ σε 11.700 επιχειρήσεις. Η εξόφληση των εκκρεμών επιστροφών, γίνεται κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ, με όσα έχουν εκκαθαριστεί παλαιότερα να προηγούνται.

Ποσά
Για ΑΦΕΚ επιστροφής κάτω των 300.000 ευρώ, αποστέλλεται στον δικαιούχο εντός 10 ημερών από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να προσέλθει στη εφορία για την είσπραξη του ποσού προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά πληρωμής. Τα ποσά θα επιστρέφονται άμεσα από τη ΔΟΥ μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Πώς θα γίνουν οι επιστροφές φόρων
[1] Εξόφληση εκκρεμών επιστροφών, με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

[2] Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός οφειλών από την εφορία για όσους χρωστούν στο Δημόσιο.

[3] Επιστροφές για τις οποίες έχει γίνει εκκαθάριση από την εφορία.

Έως 300.000 ευρώ, αποδίδονται εντός δέκα ημερών στους δικαιούχους χωρίς έλεγχο.

Άνω των 300.000 ευρώ, η αποπληρωμή θα γίνεται εντός δύο μηνών.

[4] Μη εκκαθαρισμένες επιστροφές ΦΠΑ:

Εντός 15 ημερών θα επιστρέφεται το ποσό στους δικαιούχους χωρίς έλεγχο.

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος η επιστροφή θα γίνεται εντός τριών μηνών.

[5] Μη εκκαθαρισμένες επιστροφές φόρου εισοδήματος: Μετά τους συμψηφισμούς θα επιστρέφεται το ποσό στον δικαιούχο εντός 15 ημερών.

 

Μαρία  Βουργάνα στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ

This entry was posted on Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2013 at 19:52 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply