Ημέρα: 10 Νοεμβρίου 2012

Ποιοι υπάλληλοι και με ποια κριτήρια μπαίνουν σε διαθεσιμότητα

Συγκεκριμενοποιούνται και σύντομα θα εξειδικευθούν με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά των δημοσίων υπαλλήλων και