Ημέρα: 19 Αυγούστου 2012

Τα νέα μέτρα θέτουν σε σοβαρή δοκιμασία και την κυβέρνηση συνεργασίας και τα τρία κόμματα που την αποτελούν

Σε κυβερνητικό επίπεδο παρά τα «αγκάθια» στις σχέσεις των τριών πολιτικών αρχηγών παραμένουν και τις διαφωνίες επί συγκεκριμένων μέτρων