Ημέρα: 24 Αυγούστου 2011

Γιώργος Δασταμάνης: Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε συγχώνευση ή κατάργηση Νοσοκομείου Γρεβενών…

Θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους Γρεβενιώτες για τις ενέργειες που έγιναν εκ μέρους της αιρετής Περιφέρειας εν όψει του