Ημέρα: 8 Μάι 2011

Θανάσης Χαντάβας:Θα κατασκευαστεί στο ρέμα Σιούτσας στρατιωτική γέφυρα με την ονομασία “Γέφυρα Νίκου Προύφα”…

Οι επισκέψεις του Βουλευτή Γρεβενών Τις κοινότητες Κατάκαλης και Τριφυλλίου επισκέφθηκε το Σάββατο 7 Μαίου ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών κ.

Οι αλλαγές στα νοσοκομεία Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Καμία μεταβολή στα νοσοκομεία Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών

Επιχειρησιακό σχέδιο αναδιάρθρωσης των Νοσοκομείων Ενιαία διοίκηση των νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, μεταφορά κλινικών από τη μία νοσηλευτική μονάδα στην άλλη