2013

Σχεδόν 100 εκατ. ευρώ πλήρωσαν τα δημόσια νοσοκομεία για φως, νερό και τηλέφωνο το 2013

Σε δραστικές περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των δημόσιων νοσοκομείων θα πρέπει να προχωρήσουν οι διοικητές των νοσοκομείων μέχρι το τέλος