ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φωτογραφικό υλικό για χρήση του σε τουριστικές – πολιτιστικές δράσεις της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ... Στο πλαίσιο απόκτησης φωτογραφικού υλικού και των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού για χρήση του σε τουριστικές - πολιτιστικές