ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ: Τυριά Ελληνικά. Παράγουμε ποιότητα από το 1930 ( εικόνες)

Σιαφαρίκας Τυριά Ελληνικά με την καλύτερη ποιότητα.  Το τυροκομείο Σιαφαρίκας πρόκειται για 4ης γενιάς τυροκομείο, το οποίο παράγει αυθεντικά παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα