ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΩΓΑ

Παιδείας το ανάγνωσμα…πολιτικοί πρόσχωμεν… (Γράφει η εκπαιδευτικός Κατερίνα Ζιώγα)

Καλούμαστε σε λίγο να ξαναψηφίσουμε. Ακούμε να εξαγγέλλονται ποικίλα προγράμματα και για ποικίλους τομείς. Ελλιπείς ωστόσο θεωρούμε τις εξαγγελίες και