ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ

Αυξήθηκε ο αριθμός των Μεγάλων Λευκών καρχαριών στα Ελληνικά νερά

Οι θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Ελλάδα.Αύξηση της παρουσίας καρχαριών και ειδικά λευκών καρχαριών έχει παρατηρηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια στα