ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ

“Τίτλοι τέλους για το πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης (ορεινών και μειονεκτικών περιοχών) των αγροτών και των κτηνοτροφών” …

Γράφει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Αθανάσιος Φωλίνας Εξισωτική: Ένα επιτυχημένο μέτρο του άξονα 2 (χρηματοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής