ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Οι αποφάσεις της έκτακτης ανοικτής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

«Δράσεις για την αποτροπή της εφαρμογής του Ν. 4250/2014 που αφορά στην αξιολόγηση των Δ.Υ.» Έπειτα από την Έκτακτη ανοικτή