ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων και Δεύτερης Ευκαιρίας Επιχειρηματιών

Κάνετε αίτηση Το Early Warning Greece (Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Ελλάδα) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων σε δυσχέρεια, που (περισσότερα…)

Επιχορήγηση 35.000€ στον Δήμο Γρεβενών για την βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη…

Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου στον Δήμο Γρεβενών για το ΣΒΑΚ Ο Δήμος Γρεβενών εξασφάλισε την έγκριση του αιτήματός του για την επιχορήγηση