ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46η πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, καλεί τα μέλη της επιτροπής σε συνεδρίαση την Τρίτη