ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ιδιοκτήτες ξενώνων – ταβερνών: Όχι στην αύξηση των Σύριων στην περιοχή των Γρεβενών, ναι στην προβολή της…

"Η μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα της χωροταξικής ανάπτυξης μας, πολτοποιείται και τίθεται σε χειμερία νάρκη... " Κύριε Βουλευτά, Κύριε Περιφερειάρχη, Κύριε