ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Υπ. Παιδείας: Δεύτερη ειδικότητα για δασκάλους και καθηγητές

Αλλαγές για το μόνιμο προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τροποποιήσεις κάνει το υπουργείο Παιδείας στην διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας των εκπαιδευτικών