Τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ είναι μια υποκατηγορία των Κέντρων Αποκατάστασης, όπως αυτά ορίζονται με την Υπουργική Απόφαση του 1993.

Απευθύνονται σε συμπολίτες μας, κάθε ηλικίας, με συγγενείς αναπηρίες, δηλαδή με αναπηρίες με τις οποίες κάποιος/α γεννιέται ή αναπτύσσει τα πρώτα χρόνια της ζωής του/της συνήθως.

Οι αναπηρίες αυτές μπορεί να είναι κάθε είδους, δηλαδή αναπτυξιακές, νοητικές, κινητικές, αισθητηριακές, γονιδιακές, χρωμοσωμιακές, μικτές.

Για παράδειγμα, άτομα με νοητική υστέρηση, άτομα στο φάσμα του αυτισμού, άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα εκ γενετής σύνδρομα, άτομα τυφλά ή κωφά, άτομα με διαταραχές της γλωσσικής έκφρασης, άτομα με διαταραχές της στοματοπροσωπικής κινητικότητας και φώνησης, άτομα με μεταβολικά σύνδρομα, άτομα με εγκεφαλική παράλυση, άτομα με μυασθένειες ή δυστροφίες, άτομα με συγγενείς και χρόνιες κινητικές διαταραχές, άτομα με ψυχικές διαταραχές συμπεριφοράς και με τόσες άλλες κατηγορίες παθήσεων.
 

Τα Κ.Δ.-Η.Φ. δεν είναι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, τα γνωστά ΚΔΑΠ ΑμεΑ, αλλά καλύπτουν εκείνο το «κομμάτι του παζλ» των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα ΑμεΑ που σχετίζεται με την εξατομικευμένη θεραπεία, αποκατάσταση και εκπαίδευση των συμπολιτών μας με συγγενείς παθήσεις.

Το Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ «Σύμπλευση» ιδρύθηκε το 2022 αρχικά στην πόλη της Καστοριάς από μια ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών του χώρου της Υγείας, με στόχο να παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα στα άτομα με αναπηρίες.

Με πολλή αγάπη και διάθεση προσφοράς, δημιουργήσαμε έναν σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο χώρο, μέσα στον οποίο τα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υψηλής ποιότητας φροντίδα και εκπαίδευση, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους (βλ. Facebook «ΚΔΗΦ Σύμπλευση»).

Η ίδια ομάδα επαγγελματιών, διακρίνοντας την τεράστια έλλειψη σε αντίστοιχες Δομές σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και τις αστείρευτες ανάγκες του χώρου των ΑμεΑ, αποφάσισε να ιδρύσει και να λειτουργήσει και άλλες τέτοιες Δομές, συνεχίζοντας πρώτα με την πόλη της Κοζάνης και στη συνέχεια με την πόλη των Γρεβενών, πάντα σε συνεργασία με τοπικούς συναδέρφους του χώρου της Υγείας και της Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής.

Το Δίκτυο Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ «Σύμπλευση» στην Δυτική Μακεδονία είναι γεγονός.

Το Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ «Σύμπλευση» Γρεβενών λειτουργεί σε πενθήμερη βάση, εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών, και σε δύο οκτάωρες βάρδιες, από τις 07.00 το πρωί έως τις 23.00.

Οι Υπηρεσίες Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας της Δομής υπάγονται στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του Κ.Δ.-Η.Φ., προσφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της Υπουργικής Απόφασης 20745/2023 (ΦΕΚ Β’ 1390/09.03.2023) και περιγράφονται ενδεικτικά παρακάτω:

· εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης

· εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση

· ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός προσανατολισμός και προεπαγγελματική κατάρτιση

· προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων

· υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

· παρασκευή γευμάτων και εστίαση των ωφελούμενων

· ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

· προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών

· προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν την αναπηρία, την καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν

· προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές

· καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων

· φροντίδα ατομικής υγιεινής

· μεταφορά προς και από την Δομή

Το προσωπικό μας αποτελείται από ειδικούς επαγγελματίες, που στοχεύουν στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, αποβλέποντας στην ενίσχυση της αυτονομίας των ωφελούμενων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Πιο συγκεκριμένα, η Δομή μας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της Υπουργικής Απόφασης 20745/2023 (ΦΕΚ Β’ 1390/09.03.2023), απασχολεί το παρακάτω προσωπικό ανά 35 ωφελούμενους:

· Μία κοινωνική λειτουργό (ΠΕ), πλήρους απασχόλησης.

· Μία βοηθό εργοθεραπεύτρια (ΔΕ), πλήρους απασχόλησης.

· Μία ψυχολόγο (ΠΕ), πλήρους απασχόλησης.

· Μία φυσικοθεραπεύτρια (ΠΕ), μερικής απασχόλησης.

· Έναν βοηθό φυσικοθεραπευτή (ΔΕ), πλήρους απασχόλησης

· Μία λογοθεραπεύτρια (ΠΕ), μερικής απασχόλησης.

· Μία βοηθό νοσηλεύτρια (ΔΕ), πλήρους απασχόλησης.

· Έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής (ΠΕ), πλήρους απασχόλησης

Προφανώς, υπάρχει αντίστοιχη υψηλού επιπέδου μέριμνα για τους τομείς της γραμματειακής υποστήριξης, της καθαριότητας, της διευκόλυνσης των ωφελούμενων εντός της Δομής, όσο και της μεταφοράς τους με πιστοποιημένα οχήματα μεταφοράς ΑμεΑ.

Το στοιχείο που τοποθετεί όμως υψηλά την Δομή μας (και συνολικά το Δίκτυο της «Σύμπλευσης») στον τομέα της παροχής υπηρεσιών είναι οι ιατροί :

· η Επιστημονική Υπευθυνότητα/Εποπτεία της Δομής (ωφελούμενων και προσωπικού) από Νευρολόγο.

· η μόνιμη συνεργασία της Δομής με Εξωτερικούς Επισκέπτες Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (για παράδειγμα, Παιδοαναπτυξιολόγο, Παιδοψυχίατρο, Φυσίατρο, Ορθοπαιδικό).

· η μόνιμη συνεργασία/εποπτεία του εξειδικευμένου προσωπικού της Δομής με έμπειρους Εξωτερικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες αντίστοιχων ειδικοτήτων (για παράδειγμα, Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής).

Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι Ιατροί και η Διεπιστημονική Ομάδα του προσωπικού της Δομής αξιολογούν κάθε ωφελούμενο, καταγράφουν τα ευρήματα στον ιατρικό φάκελο του/της ασθενούς, σχεδιάζουν το θεραπευτικό του/της πρόγραμμα (σε συνεργασία με τους τυχόν ιατρούς που παρακολουθούν τον/την ωφελούμενη), εφαρμόζουν το πρόγραμμα και επαναξιολογούν τα αποτελέσματά του σε εξαμηνιαία βάση.

Στην προσπάθεια του προσωπικού και των ιατρών έρχεται να σταθεί αρωγός η εξαιρετική ποιότητα των χώρων της Δομής, αλλά και τα υπερσύγχρονα μέσα/όργανα/αίθουσες που αυτή διαθέτει είτε για ατομικές ή για ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες:

· υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο

· πλήρες εργοθεραπευτικό κέντρο

· αίθουσες λογοθεραπείας και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης

· χώρος αποφόρτισης και φροντίδας ατομικής υγιεινής

· πιστοποιημένα για μεταφορά ΑμεΑ αυτοκίνητα

Σε σύντομο, μάλιστα, χρονικό διάστημα οι ωφελούμενοί μας θα έχουν στην διάθεσή τους την μεγαλύτερη εσωτερική πισίνα στην πόλη της Κοζάνης, στο Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ «Σύμπλευση» Κοζάνης, ώστε στην θεραπευτική τους «φαρέτρα» να προστεθεί και η υδροθεραπεία/θεραπευτική κολύμβηση!

Ως κατακλείδα, τονίζεται ότι:

· η συμμετοχή των ωφελούμενων, ασφαλισμένων και μη, στο πρόγραμμα του Κ.Δ.-Η.Φ. μας δεν βαρύνεται οικονομικά, αλλά καλύπτεται εξολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ, μια που η Δομή μας είναι πλήρως συμβεβλημένη με τον Οργανισμό.

· η συμμετοχή στο πρόγραμμα του Κ.Δ.-Η.Φ. μας δεν καταργεί το δικαίωμα των ωφελούμενων να λαμβάνουν τα επιδόματα που ήδη λαμβάνουν, λόγω της αναπηρίας τους, ούτε τους αποκλείει από την παρακολούθηση θεραπευτικών συνεδριών σε ιδιώτες επιστήμονες (λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο πρόγραμμα του Κ.Δ.-Η.Φ. και γνωριμία με την Δομή μας και το προσωπικό της απευθυνθείτε στους:
· κο. Στέφανο Λαμπρακάκη 6986659789
· ιατρό κο. Παπαξάνθη Θεόδωρο 6946329960
· ιατρό κο. Παναγιώτη Τσιαούση, 6974055866
1ο χλμ Ε.Ο. Γρεβενών – Κοζάνης, Γρεβενά
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.