Με λύπη παρακολουθήσαμε το περιεχόμενο της συνέντευξης του βουλευτή Γρεβενών στο κεντρικό δελτίο του West  TV στα σημεία που αναφέρθηκε για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και την προηγούμενη Διοίκηση, την οποία είχαμε την τιμή και ευθύνη να υπηρετήσουμε από τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Οκτώβριο του 2023.

Σε σχέση με όσα είπε  στη συνέντευξη του έχουμε να σημειώσουμε τα εξής για την ενημέρωση όλων:

α) Ενέργειες νομιμότητας: Οι ενέργειές μας ήταν άμεσες με κύριο στόχο την  απρόσκοπτη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου για το διάστημα αυτό τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

 
 

β) Έγκαιρα αιτήματα: Πριν τις εθνικές βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023 αιτηθήκαμε έγκαιρα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων ποσού (85000€) για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΕΧΚΒ.

Ο λόγος που έγινε το αίτημα αυτό ήταν ότι τα χρήματα στον αντίστοιχο ΚΑΕ του προϋπολογισμού, που αφορούσαν τους ετήσιους ελέγχους όλων των αναβατήρων και τους πενταετείς ελέγχους δύο αναβατήρων αλλά και την επισκευή της έκτακτης μεγάλης βλάβης της τροχαλίας άφιξης του τριθέσιου αναβατήρα «Φίλιππος»,  δεν ήταν επαρκή για την ανάθεση των εργασιών που απαιτούνταν. Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως θα έπρεπε να γνωρίζει όποιος ασκεί διοίκηση και διαχειρίζεται από θέση ευθύνης δημόσιο χρήμα, είναι ότι πριν από οποιαδήποτε ανάθεση ή διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού  να υπάρχουν τα χρήματα στους αντίστοιχους ΚΑΕ.

Η έγκριση της χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων έγινε από τα αρμόδια υπουργεία αρκετά μετά από τις δεύτερες βουλευτικές εκλογές της 25ης   Ιουνίου 2023, μετά το σχηματισμό κυβέρνησης και μετά την αλλαγή υπουργού, λόγω μετακίνησης του αρχικά ορισθέντα υπουργού σε άλλο υπουργείο με απόφαση του πρωθυπουργού. Δηλαδή την 16η Αυγούστου 2023 δύο μόλις μήνες πριν τη λήξη της θητείας της τότε Επιτροπής Διοίκησης.

Στη συνέχεια, για την ορθή διαχείριση με βάση τις ανάγκες που προέκυψαν, μετά την εκτίμηση και το εύρος της ζημίας στον τριθέσιο αναβατήρα, ζητήθηκε άμεσα και  εν τέλει εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2023, από τον σημερινό αναπληρωτή υπουργό στις 25 Σεπτεμβρίου 2013. Λιγότερο δηλαδή από ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας της απελθούσης Επιτροπής Διοίκησης. Άμεσα  ζητήθηκε η συνδρομή της περιφέρειας για τη συγκρότηση των αναγκαίων επιτροπών  για τη διενέργεια διαγωνισμού για τους ελέγχους, τους ετήσιους και πενταετίας. Η περιφέρεια ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό.

γ) Έλεγχοι αναβατήρων (ετήσιοι & πενταετίας): Για τους ελέγχους, ετήσιους και πενταετίας, ζητήθηκε προσφορά πριν το πρώτο αίτημα της αναμόρφωσης από την εταιρεία που συνεργαζόταν το ΕΧΚΒ, η οποία ήταν του ύψους των 70000€ με επιπλέον ΦΠΑ 24%. Το ποσό αυτό δεν επέτρεπε τη διοίκηση του χιονοδρομικού να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση, αφού βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας υπερέβαινε κατά πολύ το ποσό που θα επέτρεπε μια απευθείας ανάθεση. Συνεπώς, η Διοίκηση θα έπρεπε να προχωρήσει στο μόνο νόμιμο τρόπο, το δημόσιο διαγωνισμό, για την εκτέλεση των εργασιών αυτών – τον πρώτο στην ιστορία του ΕΧΚΒ από τη σύστασή του, στα πλαίσια της διαφάνειας στη διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Ταυτόχρονα αναζητήθηκαν πιστοποιημένες εταιρείες οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους Ετήσιους (Ε1) και Πενταετίας (Ε2) ώστε να είναι έτοιμη η Επιτροπή Διοίκησης του Χιονοδρομικού Κέντρου να προχωρήσει στις  απαραίτητες ενέργειες. Η εταιρία που συνεργαζόταν το χιονοδρομικό δε δήλωσε ενδιαφέρον παρά μόνο με απευθείας ανάθεση, που εξαιτίας του ποσού που ζητούσε δε θα ήταν νόμιμη. Στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ανταποκρίθηκε μία μόνο εταιρία (ίσως και η μόνη πιστοποιημένη στην Ελλάδα) σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία σχετικά με την αδειοδότηση λειτουργίας των Χιονοδρομικών Κέντρων. Το τελικό κόστος για το Χιονοδρομικό κέντρο δεν ξεπερνούσε τις 40000 €. Η Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού αναρτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2023 (ΑΔΑ: 6Ψ1Κ469ΗΦ9-ΦΜΝ). Η νυν Επιτροπή Διοίκησης επικύρωσε τις αποφάσεις της προηγούμενης.  Έτσι πραγματοποιήθηκε ο Διαγωνισμός και έγινε η ανάθεση του έργου (χωρίς να χρειαστεί και άλλη αναμόρφωση) ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα πραγματοποίησης των ελέγχων, γεγονός αναμφισβήτητο, που οφείλεται στις ενέργειες της προηγούμενης Επιτροπής Διοίκησης του ΕΧΚΒ.

Οι ετήσιοι έλεγχοι Ε1 γίνονται κάθε έτος για όλους τους αναβατήρες. Οι έλεγχοι Πενταετίας κάθε φορά που κάποιος αναβατήρας κλείνει πέντε χρόνια λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των αναβατήρων ετήσιοι Ε1 και πενταετίας Ε2 καθώς και οι πιστοποιήσεις όλων των πιστών του ΕΧΚΒ. Είχε χορηγηθεί  η άδεια και το ειδικό σήμα λειτουργίας του Κέντρου από το υπουργείο Τουρισμού. Κύριο μέλημα μας ήταν η ασφάλεια των χιονοδρόμων, των επισκεπτών και των εργαζομένων του κέντρου.

δ) Ενέργειες ενημέρωσης: Πριν τη λήξη της θητείας μας, την  Τρίτη  3 Οκτωβρίου 2023, ο πρώην πρόεδρος του ΕΧΚΒ απέστειλε επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό επισημαίνοντας τα κρίσιμα θέματα τα οποία έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά ο Διευθυντής του γραφείου του και ο πρώην πρόεδρος τον ενημέρωσε σχετικά. Δε ζητήθηκε καμία ενημέρωση από το βουλευτή. Αντιθέτως, ο βουλευτής ανακοίνωσε με δελτίο τύπου του γραφείου του ότι πραγματοποίησε συνάντηση στην Αθήνα με τον αναπληρωτή Υπουργό αθλητισμού, στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 «… και έθεσε προς τον Υπουργό ειδικά ζητήματα σχετικά με το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας».

ε) Οικονομικά στοιχείαοικονομική ευρωστία: Η απελθούσα Επιτροπή Διοίκησης παρέλαβε το ΕΧΚΒ με ταμείο ελλειμματικό, σε τέτοιο σημείο που ο πρόεδρός του δεν μπορούσε να πάρει φορολογική ενημερότητα.  Τα τέσσερα χρόνια της θητείας μας ως Επιτροπή Διοίκησης  του ΕΧΚ Βασιλίτσας καταφέραμε όχι μόνο να παραμείνει εν λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης και της εξαιρετικά δύσκολης  περιόδου της πανδημίας covid-19, αλλά να εξυγιανθεί οικονομικά και να αποκτήσει  οικονομική ευρωστία ( στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΕΧΚΒ, με την αποχώρησή μας αφήσαμε 310000€ περίπου, χωρίς να προστεθεί η τελευταία δόση της κρατικής επιχορήγησης και τα οφειλόμενα στο χιονοδρομικό κέντρο από τρίτους). Τα χρήματα αυτά είναι που δίνουν τη δυνατότητα στη σημερινή διοίκηση να αντιμετωπίσει με δική της ευθύνη, σύνεση και φειδώ όποιο πρόβλημα ανακύπτει.

Κύριο μέλημα των «όσων έχουν ευθύνη» είναι η σαφής και έγκαιρη ενημέρωση για βασικά τουλάχιστον θέματα, χωρίς προκαταλήψεις και παρωπίδες. Η λογική της εύκολης και αναίτιας, άδικης και ανέξοδης επίρριψης ευθυνών σε άλλους δεν τιμά κανέναν και πολύ περισσότερο όσους έγκαιρα και με θεσμικό τρόπο δε φροντίζουν να ενημερωθούν για ουσιώδη θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Ας ελπίσουμε ότι η προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του –όπου το έργο της Επιτροπής αξιολογήθηκε ως άριστο- για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, ο δρόμος που άνοιξε η συνεργασία της προηγούμενης επιτροπής διοίκησης με το ΤΑΙΠΕΔ  καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προωθήσουν οι σημερινοί υπεύθυνοι, θα αποδώσουν καρπούς για την ανανέωση του εξοπλισμού των μηχανημάτων και των αναβατήρων, την κτιριακή αναβάθμιση του ΕΧΚ Βασιλίτσας και την ανάπτυξή του παράλληλα με την ανάπτυξη του  συνόλου των περιοχών ορεινού όγκου πλησίον του χιονοδρομικού κέντρου. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι πάντα προϊόν ομαδικής δουλειάς και συνέχειας.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Καραγιάννης

Γιάννης Μπαϊνέτας

Κώστας Παγανιάς

Γιάννης Βραβοσινός

Σωτηρία Τσουλτσίδου

Στέλιος Παπαστεργίου

Υ.Γ.

Πριν τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΧΚΒ (17 Οκτωβρίου 2023) ο τότε πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στον STAR FM 933 για  το έργο της Επιτροπής Διοίκησης του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας .

(Δείτε την εδώ)
 
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.