Δείτε τα ποσά που διατέθηκαν το 2020

Ποιμαντορικ γκύκλιος περί τοῦ ράνου γάπης 2021

Πρς τ εσεβς πλήρωμα

τς ερς Μητροπόλεως Γρεβενν

 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί.

Σάν ἔκφραση τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης πρός τόν πλησίον διά τῆς Ἐκκλησίας, καθιερώθηκε ὥς ἔθος ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, κατά τήν περίοδο πρό τῶν Χριστουγέννων, τῆς κατ’ ἐξοχήν ἑορτῆς τῶν δώρων τῆς ἀγάπης. Εἶναι ἀκριβῶς ἡ συλλογική καί συμβολική προσφορά τῶν χριστιανῶν ὑπέρ τῶν ἀγαθοεργῶν σκοπῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης διά τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν ἄνθρωπο.
Φέτος ὅμως οἱ συνθῆκες καί τά δεδομένα ἔχουν ἀλλάξει καί διαφοροποιηθεῖ. Ἡ πανδημία τῆς ἀρρώστιας τοῦ κορωνοϊοῦ ἔφερε ἄλλα δεδομένα, πρωτόγνωρα καί δύσκολα, γιά τή ζωή τοῦ καθ’ ἑνός μας. Ὅμως ἡ τοπική Ἐκκλησία, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Γρεβενῶν, δέν θά μείνει ἀπαθής καί ἀδιάφορη γιά ὅλους τούς ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας, πού δυσκολεύονται νά περάσουν αὐτές τίς ἅγιες μέρες μέ ἐπάρκεια, τουλάχιστον, ὑλικῶν ἀγαθῶν. Φροντίδα καί σκοπός εἶναι κανένας ἀδελφός μας νά μή μείνει νηστικός τίς μέρες τῶν ἑορτῶν καί γενικά. Γι’ αὐτό λειτουργοῦμε καθημερινά συσσίτιο γι’ αὐτούς πού ἔχουν πραγματικά ἀνάγκη, δίνουμε μηνιαῖα καί ἐμπερίστατα βοηθήματα καί τρόφιμα, σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, καί τώρα τά Χριστούγεννα ἑτοιμάσαμε 300 δέματα ἀγάπης γιά ὅσους χρειάζονται τή βοήθεια μας καί ἐδῶ στήν πόλη τῶν Γρεβενῶν καί στά χωριά τῆς Ἐπαρχίας μας. Συνεργεῖα, μέ ὅλες τίς προβλεπόμενες ὑποδείξεις – προϋποθέσεις (γάντια, μάσκα, προβλεπόμενα τέστ κτλ.) θά μεταφέρουν τά δέματα στά σπίτια ξεχωριστά καί προσωπικά, γιά νά ἀποφύγουμε τόν συνωστισμό καί ἄλλα προβλήματα. Ἔτσι ἡ ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας θά φτάσει σέ ὅλα τά σπίτια πού ἔχουν ἀνάγκη καί ὅλοι θά ἀπολαύσουν καί τά ὑλικά ἀγαθά γι’ αὐτές τίς δύσκολες μέρες πού εἶναι ἀπό κάθε ἄποψη.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Γρεβενῶν μέ γνώμονα καί ἀρχή τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ μας “ἀγαπᾶτε ἀλλήλους”, ἀγωνιᾶ καί ἀγωνίζεται ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη πρός κάθε ἄνθρωπο νά εἶναι καθημερινά ἀγώνας καί ἀγωνία, ὥστε κοντά στόν συνάνθρωπο, νά βιώνουμε περισσότερο τήν πίστη μας πρός τόν Θεό τῆς ἀγάπης καί νά εἴμαστε καθημερινά καί παντοτινά μαζί μέ τόν Χριστό. Τό Γηροκομεῖο μας, ὅπου ἐκεῖ βρίσκουν ζεστασιά, παρηγοριά καί ἀξιοπρέπεια 20 γεροντάκια, πατέρες καί μανάδες μας, τό καθημερινό συσσίτιο τῶν ἀπόρων, τό φιλόπτωχο ταμεῖο, δίνουν αὐτή τήν μαρτυρία τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης πρός τόν Χριστό καί τόν ἄνθρωπο. Καί ὅλα αὐτά μέ τή δική σας ἀγάπη, βοήθεια καί συμπαράσταση. Ἄς συνεχίσουμε μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὅλοι μαζί, ἑνωμένοι καί ἀγαπημένοι, νά ἀγωνιζόμαστε καί νά προσπαθοῦμε γιά τό καλύτερο, ὥστε ἡ κοινωνία μας νά εἶναι Ἐκκλησία Χριστοῦ καί κοινωνία ἀνθρώπων.

Ἐνημερωτικά σᾶς γνωρίζω πώς γιά τό 2020 γιά τά θέματα τῆς φιλανθρωπίας ἡ Ἱερά Μητρόπολη Γρεβενῶν δαπάνησε τά ἑξῆς:

 

Α. Tὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο γιὰ τὴν χρονιὰ ποὺ πέρασε, δηλ. τὸ 2020, εἶχε τὴν ἑξῆς κίνηση:

 

ΕΣΟΔΑ:

1) Ἀπὸ χορηγίες Ἱερῶν Ναῶν                                      7.280,00 εὐρὼ

2) Ἀπὸ ἔρανο Ἀγάπης 2019                                         14.687,15 εὐρὼ

3)Ἀπὸ δωρεὲς                                                              13.065,15 εὐρὼ

4)Ἀπὸ τόκους                                                                   18,82 εὐρὼ

5) Κυτίον Φιλοπτώχου                                                    1.654,15 εὐρὼ

Σύνολο ἐσόδων:                                                          36.705,27 εὐρώ

 

ΕΞΟΔΑ:

1) Δέματα Πάσχα καὶ

Δέματα Χριστουγέννων                                            5.879,60 εὐρὼ

2) Βοηθήματα σὲ συνανθρώπους (ξύλα,

πετρέλαιο, ἐνοίκια, φάρμακα,

ΔΕΗ-ΔΕΥΑΓ- εἰσιτήρια κλπ.)                                    21.078,80 εὐρὼ

3) Νοσήλια                                                                 2.578,00 εὐρὼ

4)Ἐνίσχυση φυλακισμένων                                           1.459,00 εὐρὼ

5) Ἐπιδόματα καί οἰκον. ἐνίσχυση

μαθητῶν καί φοιτητῶν                                              3.880,00 εὐρὼ

6) Ἀναλώσιμα Ὑλικά γιά τό Γ.Ν.Γρεβενῶν                  3.643,86 εὐρὼ

Σύνολο ἐξόδων:                                                       38.518,46 εὐρώ.

 

Τὰ ἔξοδα, ὅπως φαίνεται, εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα κατὰ 1.813,19 εὐρώ καί καλύφθηκαν ἀπό τό ἀποθεματικό τοῦ Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου.

 

Β. Τὸ Γηροκομεῖο μας αὐτὴν τὴν ἐποχή φιλοξενεῖ καὶ φροντίζει 20 ἡλικιωμένους καὶ εἶχε γιὰ τὸ 2020 τὴν ἑξῆς κίνηση.

Ἔσοδα ἀπὸ δωρεὲς & ἐνοίκια – Τροφίμους                           79.589,03 εὐρὼ

Ἔξοδα                                                                                                  89.998,79 εὐρὼ

 

Καὶ ἐδῶ τὰ ἔξοδα εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα κατὰ 10.409,76 εὐρώ ποὺ καλύπτονται ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπο παρελθούσης χρήσεως.
Καὶ φέτος θὰ κάνουμε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὸν Ἔρανο τῆς ἀγάπης, μοιράζοντας φακέλους στὰ σπίτια, ὥστε νὰ προσφέρουμε στὸν φάκελο ποὺ θὰ μοιρασθεῖ, ὅ,τι θέλουμε καὶ ἐὰν θέλουμε. Σὲ κάθε ναὸ θὰ ὑπάρχει εἰδικὸ κουτὶ τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης καὶ ἐκεῖ θὰ ρίχνετε τοὺς φακέλους σας. Γιὰ φέτος ἑτοιμάζουμε 300 δέματα γιά τούς συνανθρώπους μας, στήν πόλη καί στά χωριά πού ἔχουν ἀνάγκη. Ἐὰν κάποιος θέλει νὰ προσφέρει κάτι παραπάνω ἢ μεγαλύτερο πόσο, μπορεῖ νὰ ἔρθει στὰ γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, γιὰ νὰ πάρει καὶ τὴ νόμιμη ἀπόδειξη τῆς δωρεᾶς.

Εὔχομαι ὁλόψυχα σ΄ ὅλους σας καλά Χριστούγεννα καί ὁ καινούργιος χρόνος νά χαρίσει προσωπικά στόν καθένα καί στίς οἰκογένειές σας “ὑγεία ψυχῆς καί σώματος” καί τήν χαρά καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καί εὐλογίες

Ὁ πνευματικὸς Πατέρας καὶ Ἐπίσκοπός σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.