Ημέρα: 6 Μαρτίου 2020

Δήμος Γρεβενών: Οι δημότες μπορούν να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων τους…

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α΄), οι δημότες μπορούν μέχρι (περισσότερα…)