Ημέρα: 21 Φεβρουαρίου 2020

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ και τους  ΦΟΡΕΙΣ της... Η αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου ζήτησε την έκτακτη σύγκλιση του οργάνου για το